Dokumenty K 35. Valnému shromáždění (19.6.2024)

DOKUMENTY K 35. VALNÉMU SHROMÁŽDĚNÍ

19.6.2024 od 14:00 hodin v GRANDIOR Hotel Prague – Na Poříčí 42, 110 00 Praha 1

(vstup do hotelu je v blízkosti tramvajové zastávky Bílá labuť)

Pozvánka na 35. Valné shromáždění

Program jednání 35. Valného shromáždění

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
 2. Svolání náhradního Valného shromáždění
 3. Volba ověřovatelů zápisu z Valného shromáždění
 4. Vzetí na vědomí výroku auditora k účetní závěrce sestavené ke dni 31. 12. 2023
 5. Schválení Výroční zprávy za rok 2023 včetně zprávy o hospodaření (inkaso, hospodaření, účetní závěrka) – ke stažení ZDE
 6. Schválení auditora pro rok 2024  – ke stažení ZDE
 7. Schválení rozpočtu na rok 2024 – ke stažení ZDE
 8. Schválení zprávy o činnosti Výkonné rady za rok 2023 – ke stažení ZDE
 9. Schválení zprávy o činnosti Kontrolní komise za rok 2023 – ke stažení ZDE
 10. Schválení návrhů na změnu Stanov – ke stažení ZDE
 11. Schválení návrhů na změnu Vyúčtovacího řádu VŘ1 – VŘ12 (o každém návrhu se bude hlasovat zvlášť)
  • změna VŘ označená jako VŘ1 – ke stažení ZDE
  • změna VŘ označená jako VŘ2 – ke stažení ZDE
  • změna VŘ označená jako VŘ3 – ke stažení ZDE
  • změna VŘ označená jako VŘ4 – ke stažení ZDE
  • změna VŘ označená jako VŘ5 – ke stažení ZDE
  • změna VŘ označená jako VŘ6 – ke stažení ZDE
  • změna VŘ označená jako VŘ7 – ke stažení ZDE
  • změna VŘ označená jako VŘ8 – ke stažení ZDE
  • změna VŘ označená jako VŘ9 – ke stažení ZDE
  • změna VŘ označená jako VŘ10 – ke stažení ZDE

12. Schválení přihlášek ke členství ve spolku INTERGRAM, z. s. – ke stažení ZDE

 • Přihláška výkonného umělce ke stažení ZDE
 • Přihláška výrobce ZZ nebo ZOZ ke stažení ZDE

13. Diskuse

14. Ukončení 35. Valného shromáždění

POKYNY k registraci a ke vzdálenému hlasováni na 35.VS

Plna moc pro hlasováni na 35.VS

2024-06-03T09:51:27+02:00 29. května 2024|