Dokumenty k 34. Valnému shromáždění (21.6.2023)

Pozvánka na 34. Valné shromážděníke stažení ZDE

Program jednání 34. Valného shromáždění

1.) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

2.) Svolání náhradního Valného shromáždění

3.) Volba ověřovatelů zápisu z Valného shromáždění

4.) Volba členů volební komise

5.) Vyhlášení kandidátek do volených orgánů a zahájení voleb do Výkonné rady a Kontrolní komiseke stažení ZDE (Kandidátní listina_34.VS)

6.) Vzetí na vědomí výroku auditora k účetní závěrce sestavené ke dni 31. 12. 2022

7.) Schválení Výroční zprávy za rok 2022 včetně zprávy o hospodaření (inkaso, hospodaření, účetní závěrka)ke stažení ZDE

8.) Schválení auditora pro rok 2023ke stažení ZDE

9.) Schválení rozpočtu na rok 2023ke stažení ZDE

10.) Schválení zprávy o činnosti Výkonné rady za rok 2022ke stažení ZDE

11.) Schválení zprávy o činnosti Kontrolní komise za rok 2022ke stažení ZDE

12.) Schválení návrhů na změnu Stanovke stažení ZDE

13.) Schválení návrhů na změnu Vyúčtovacího řádu (změna VŘ_1VŘ_2 (o každé se bude hlasovat zvlášť)

14.) Schválení přihlášek ke členství ve spolku INTERGRAM, z. s. – ke stažení ZDE,  formuláře: VUVÝZZaZOZ

15.) Přestávka za účelem odevzdání volebních lístků pro hlasování o členech Výkonné rady (VR) a Kontrolní komise (KK), ukončení voleb, sečtení hlasů

16.) Vyhlášení výsledků voleb do Výkonné rady a Kontrolní komise

17.) Diskuse

18.) Ukončení 34. Valného shromáždění

2023-06-05T09:42:22+02:00 29. května 2023|