INTERGRAM na Platforma Music Day 2

Ve čtvrtek 13.10.2022 se uskutečnil druhý ročník konference PLATFORMA Music Day 2 zaměřené na autorské právo, online marketing, grantové příležitosti a další důležitá témata pro hudebníky a hudební vydavatele, kterou pořádá asociace nezávislých vydavatelů PLATFORMA českých nezávislých výrobců zvukových záznamů, z.s.

INTERGRAM měl na akci bohaté zastoupení. Představili se Tereza Landová, vedoucí oddělení obchodu a licencování, a Václav Hodonický, specialista na autorské právo, kteří přiblížili činnost INTERGRAMU a jednotlivé režimy kolektivní správy. Na závěr přednášky zmínili negativní dopady chystané novely autorského zákona na příjmy nositelů práv, na což navázal svým vstupem autorskoprávní expert Rudolf Leška, který zdůraznil rozpor některých pasáží novely AZ s evropským i mezinárodní právem a připustil negativní dopady novely na právní nejistotu či přetíženost soudů v ČR. Autorskoprávní blok dále pokračoval interaktivní prezentací Petra Řičánka, analytika oddělení obchodu a licencování, který se věnoval fenomému samplingu a provedl hosty jeho popkulturou, vznikem a historií včetně názorných ukázek užití samplů. Téma samplingu, remixu, karikatury a pastiše v kontextu autorského práva pak ve svém druhém vstupu doplnil Rudolf Leška.

Záznamy všech přednášek můžete zhlédnout na tomto odkazu.

2022-10-31T11:56:09+02:00 20. října 2022|