INTERGRAM JEDNODUŠE: Hlášení repertoáru

INTERGRAM rozděluje odměny na základě dat z rozličných zdrojů. Čím kvalitnější data na vstupu získáme, tím přesněji dokážeme odměnu vyplatit. Výrazně v tom mohou pomoci samotní umělci a výrobci prostřednictvím ohlášení svého repertoáru. V tomto dílu seriálu INTERGRAM JEDNODUŠE se zaměříme právě na způsoby a pravidla ohlášek.

Nahrávací protokol a katalog výrobce

Na úvod je třeba zdůraznit, že existují rozdílná pravidla pro výkonné umělce a pro výrobce. Je to dáno tím, že vlastnictví práv výrobce je proměnlivé, zatímco line-up umělců na konkrétní nahrávce je fixní. Nahrávku skupiny X tak může pro jeden rok vlastnit Universal, ale pro další rok práva nakoupí např. Warner Music. Obsazení výkonných umělců na nahrávce se v čase nemění, zatímco práva výrobce přecházejí, jsou volně obchodovatelná.

Proto existují dva způsoby hlášení repertoáru:

1) Nahrávací protokol (ISRC protokol) = ohláška pro umělce

Prostřednictvím nahrávacího protokolu nám můžete nahlásit konkrétní line up nahrávky, vč. procentního dělení honorářů mezi umělce participující na nahrávce. Dodání protokolu je zájmem umělců, kteří tím zajistí, že odměnu dostanou všichni na nahrávce participující umělci (členové skupiny, orchestru, hosté atd.) v podílech, které si předem dohodli.

Vyplnění nahrávacího protokolu však vyžaduje nejprve přidělení ISRC kódu nahrávce, což je zodpovědnost výrobce. Apelujeme proto na výrobce, aby nám vyplněné nahrávací protokoly za své umělce dodávali. 

Pokud dodá nahrávací protokol výrobce, který má s námi smluvní vztah a který garantuje správnost dodaných údajů, není na protokolu vyžadován podpis umělců. V případě dodání protokolu některým z umělců je vyžadován podpis všech umělců podílejících se na nahrávce.  Další informace naleznete ZDE v sekci Nahrávací protokol. A nahrávacím protokolům se podrobněji věnuje také náš další článek INTERGRAM JEDNODUŠE: NAHRÁVACÍ PROTOKOL 101.

2) Katalog výrobce = ohláška pro výrobce

S ohledem na zmíněnou proměnlivost a obchodovatelnost práv výrobce potřebujeme pro každé vyúčtovací období dodání kompletního katalogu výrobce s uvedením všech nahrávek, které výrobce pro dané období (kalendářní rok) vlastnil. Nejedná se tedy o ohlášky nově vydaných skladeb, ale historicky všech nahrávek patřících výrobci pro dané vyúčtovací období. Další podrobnosti naleznete ZDE.

Co když své nahrávky neohlásím? Přijdu o peníze?

V případě výkonných umělců a jejich nahrávacích protokolů obvykle nikoliv. INTERGRAM dostává hlášení, tzv. playlisty odvysílaných nahrávek od rádií a televizí. V těchto playlistech sice často chybí kompletní line-up, ale bývá uveden název skupiny. I v tomto případě vypočteme odměnu na nahrávku a odměnu vložíme na interní konto kapely. Pokud má s námi kapela prostřednictvím společného zástupce uzavřenu smlouvu o správě práv, je zástupce po vyúčtování vyzván k rozdělení těchto souhrnných odměn pro kapelu mezi jednotlivé členy.

Může se ale také stát, že vysílatel nahlásí v playlistu jen hlavního umělce a vynechá ostatní členy kapely, hostující umělce, studiové muzikanty apod. Pokud nemáme k dispozici nahrávací protokol ani jiný relevantní zdroj informací o line-upu (přebal alba apod.), je možné, že celou odměnu na nahrávku dostane jen uvedený hlavní umělec. Proto je důležité nahrávací protokoly dodávat.

U odměn pro výrobce hraje katalog nezastupitelnou roli. Vysílatel sice též uvádí v playlistech u nahrávek výrobce/label, ale zde je kvalita dat často velmi tristní. Pokud nám výrobce své nahrávky pro dané vyúčtovací období nenahlásí v katalogu, snažíme se vlastnictví nahrávek napárovat alespoň podle vysílatelem nahlášeného labelu. Zvětšuje se však prostor pro chybovost.

Proto obecně platí následující tři pravidla:

  • Jste-li výrobcem zvukových záznamů a/nebo videoklipů, dodávejte nám každý rok aktuální katalog svých nahrávek.
  • Jste-li výrobce zvukových záznamů a/nebo videoklipů a chcete-li pomoci svým výkonným umělcům, vyplňujte za ně průběžně nahrávací protokoly a dodávejte nám je. Pokud to nedokážete, asistujte umělcům alespoň tím, že jim sdělíte ISRC kódy nahrávek, bez kterých protokol nemohou sami vyplnit.
  • Jste-li výkonným umělcem, zajímejte se, zda za Vás výrobce vyplňuje nahrávací Protokoly. Pokud zjistíte, že tak nedělá, vyplňte je spolu se svými spoluhráči sami.

V případě, že jste jak výkonným umělcem, tak i výrobcem svých nahrávek, platí pro Vás všechna tři pravidla současně. Ohlášením nové nahrávky prostřednictvím nahrávacího protokolu nepotvrzujete svá práva výrobce a musíte tak pravidelně dodávat i katalog všech svých nahrávek.

2024-03-20T15:12:34+02:00 19. února 2023|Štítky: |