INTERGRAM PŘEDSTAVUJE: Česká obec hudební

Český kulturní průmysl má za sebou neveselý rok a ani vyhlídky na následující měsíce nejsou příznivé. Pořádat koncerty, promítat filmy, zvát na divadelní představení nebo jiné akce stále není možné. V takové situaci potřebují kulturní oblasti jednotný a silný hlas a instituci, která by za ně soustavně jednala s úřady a ministerstvy. Právě za tímto účelem vznikla na pomoc hudebnímu sektoru Česká obec hudební (ČOH).

ČOH je spolek sdružující zástupce českého hudebního průmyslu z oblasti populární i klasické hudby a s nimi spjatých služeb a navazujících profesí. Jejím cílem je vytváření příhodného prostředí pro rozkvět hudby a prohlubování spolupráce mezi jejími členy a veřejnými institucemi. Hlavní činností je v současné době posílení pozice členů při jednání o společných otázkách s úřady a dalšími organizacemi. Ambicí je účastnit se legislativních procesů jako poradní orgán, a to na úrovni státních institucí, ministerstev, obcí a měst, případně i na úrovni EU.

ČOH je spojena s iniciativou Za živou hudbu

“Celý hudební sektor funguje jako ekosystém a ČOH zastupuje všechny složky, které tento ekosystém tvoří. Zaměřuje se na výkonné umělce, autory, technické profese, mediální pokrytí a tak dále. Tento ekosystém je totiž propojený a jedna složka nemůže fungovat bez té druhé,” řekl v našem nedávném rozhovoru předseda ČOH Jakub Nový. Podle něj tady byla snaha o vytvoření něčeho, jako je nyní ČOH, ještě před koronvirovou krizí. Pandemie ale její vznik uspíšila, protože bylo najednou nutné začít rychle jednat se státními i jinými institucemi a s hygieniky o tom, kam se hudební sektor v současné situaci ubírá, o státní pomoci i o hygienických pravidlech,” dodává.

Před ČOH tady žádná zastřešující organizace hudebního průmyslu totiž nebyla. Byly zde jen profesní organizace, které se zaměřují na jednotlivé profese – třeba Svaz autorů a interpretů (SAI), festivalová asociace FESTAS a podobně. Když koronavirus již na jaře zasadil hudebnímu sektoru tvrdou ránu, bylo nutné začít urychleně jednat. “Nyní samozřejmě řešíme především situaci doby koronavirové. Intenzivně komunikujeme s ministerstvem kultury, ministerstvem průmyslu a obchodu i s ministerstvem zdravotnictví a dalšími subjekty,” pokračuje Nový.

ČOH ale není jen záležitostí současné koronavirové krize. Její vize sahají i do budoucna. Požaduje založení hudebního fondu po vzoru fondu kinematografie a iniciuje mapování hudebního sektoru. “Chceme, aby stát začal hudbu vnímat jako něco, do čeho se má investovat. Ne něco, co je nutné dotovat. Stát teprve teď začíná přicházet na to, jak lidé v hudebním sektoru vlastně žijí, jak pracují. Hudba zaměstnává přibližně 130 tisíc lidí a její obrat činí přibližně 20 miliard ročně. To není zanedbatelná masa lidí ani zanedbatelné množství peněz,” říká Nový.

Předsedou ČOH je Jakub Nový

Na počátku se aktivity ČOH soustředily na iniciativu Za živou hudbu, jež požadovala férové chování státu k hudebnímu sektoru, který je již od března 2020 paralyzovaný. INTERGRAM je od počátku součástí této iniciativy, kde reprezentuje zájmy výkonných umělců.

V nejbližší době se členy ČOH stanou nejen INTERGRAM, ale také OSA. Stávajícími členy jsou SAI, asociace FESTAS, Asociace nezávislé hudby, Music Academy Prague, Asociace dramaturgů v audiovizi nebo firma T Servis. K ČOH se mohou přidávat hudební asociace, firmy i všichni ostatní, kterým není osud české hudební scény lhostejný.

A jaké jsou výhody členství? “Zapojení se do prezentace hudebního sektoru, do lobbingu vůči státu a do vytváření vizí a jasných investic do hudebního sektoru. Prostřednictvím ČOH budou mít členové silnější slovo, než kdyby vystupovali jako jednotlivci. Mnoho věcí se navíc vyjasní už na platformě ČOH a na veřejnost nebo na jednání jdeme už s jasně formulovanými stanovisky a požadavky,” dodává Jakub Nový.

2021-01-27T17:49:02+02:00 27. ledna 2021|Štítky: , , , |