INTERGRAM představuje: Nadace Život umělce

INTERGRAM není jen kolektivním správcem práv výkonných umělců a výrobců, který pro ně vybírá odměny za užívání jejich tvorby. Ze zákona má také poskytovat sociální, kulturní či vzdělávací služby. Významným nástrojem k tomuto účelu je pro něj Nadace Život umělce, která byla založena již 3. června 1992 právě na půdě INTERGRAM.  

Hlavním cílem nadace je aktivní podpora mladých výkonných umělců a podpora širokého spektra umělecké jevištní tvorby – od koncertů přes divadelní inscenace až po taneční představení. „Nadace podporuje živé umění napříč celým spektrem. Není omezena jen jakousi jednostranností daného oboru, ale prochází všemi uměleckými obory. To je její primární funkcí,“ vysvětluje Oldřich Smola, předseda správní rady nadace, která se skládá ze zástupců šesti zřizovatelských profesních organizací.

Nadace podporuje především významné kulturní projekty, které nemají dostatek vlastních finančních zdrojů. „Nadace svými příspěvky podporuje lidi, kteří by jinak s největší pravděpodobností nemohli svůj projekt dotáhnout do konce,“ říká herec a zástupce Herecké asociace ve správní radě nadace Marek Vašut, „ve chvíli, kdy si mladý umělec vymyslí smysluplný projekt, který by jinak musel financovat z vlastní kapsy, což by pravděpodobně neutáhl, tak je pro něj nadace jedním z možných zdrojů financování.“ Nadace podporuje nezávislé projekty, amatérské či poloprofesionální soubory a další. Příspěvek neposkytuje akcím, které jsou financovány ze státních peněz. Soustředí se také na venkov, kde se peníze na kulturu shání obtížněji než ve velkých městech.

Málokdy nadace podporuje akce ze sta procent, financování uměleckých projektů by podle ní mělo být vícezdrojové. „Snažíme se, abychom byli spoluhráčem a pomohli vzniknout něčemu, co by bez naší pomoci buď nevzniklo vůbec, nebo by vznikalo jen velmi obtížně. A tam je to těžiště,“ upřesňuje Marek Vašut. Nadační prostředky jsou poskytovány zejména v rámci jednotlivých grantových programů, které nadace vyhlašuje třikrát do roka. První výzva roku 2020 probíhá od března. Zájemci musejí vyplnit formulář, ve kterém svůj projekt a konkrétní plány detailně představí. Odeslat jej mohou elektronicky i v listinné podobě poštou.

Došlé žádosti pak posuzuje správní rada. „Rada velice dbá na připravenost projektu. A to nejen obsahovou, ale také co se týče konkrétních plánů. Jestli už je vše dopředu stanoveno a předdomluveno. Aby to nebyly projekty typu, že až když poskytneme nějaké finance, tak nad tím začnou teprve debatovat. I takové žádosti se nám bohužel často objevují,“ říká ředitelka nadace Dagmar Hrnčířová a Oldřich Smola dodává: „Nejprve každý člen projekty individuálně ohodnotí. Poté se sejde správní rada a znovu všechny žádosti společně projde. Každý z nás je z jiného kulturního oboru, takže si vyměníme své poznatky.“ Počty žádostí se zvyšují každým rokem. Zatímco před třemi lety jich bylo kolem 350, dnes už jejich počet přesahuje 700.

Od roku 1993 uděluje nadace cenu Senior Prix, která je poděkováním za celoživotní uměleckou činnost hercům, tanečníkům, operním, populárním i sborovým zpěvákům, orchestrálním i sólovým umělcům. „Ceny jsou naprosto výjimečné v tom, že oceňují umělce napříč celým spektrem oborů. Žádné jiné podobné ocenění v Česku neexistuje. Na slavnostním předávání se sejdou všichni dohromady a nejsou mezi nimi činěny žádné rozdíly,“ vysvětluje Oldřich Smola.

Kromě toho nadace každoročně pořádá další dvě ocenění, která se zaměřují na začínající umělce. Prvním je Cena Zuzany Navarové (pozn.: Zuzana Navarová byla jednou ze zakladatelek nadace a od začátku 90. let stála v jejím čele), která se uděluje na Pražské konzervatoři na hudebně-dramatickém oboru. Cena Jiřího Adamíry pak míří na DAMU. „Cílem je podpořit mladé umělce, kteří zrovna dostudují, proto se ceny udělují vždy jednomu studentovi a jedné studentce posledních ročníků,“ přibližuje Dagmar Hrnčířová, „o oceněných rozhoduje komise, v níž jsou zástupci škol i pedagogové, kteří se se studenty setkávají po celou dobu jejich studia. Velice často získávají ocenění studenti, kteří už fungují v nějakých divadlech, mají nějaká drobná angažmá.“

Nadace podporuje také výkonné umělce v seniorním věku, především ty, kteří zůstali na konci života bez svých blízkých. Průběžně pomáhá se řešením sociálních i zdravotních problémů. „Většina žadatelů jsou senioři, ale objevují se i mladí umělci, kteří se dostávají do složitých sociálních situací,“ uvádí Dagmar Hrnčířová. O podporu si mohou požádat i umělci ovlivnění současnou koronavirovou krizí. Na rozdíl od grantových výzev na projekty mohou žádosti na sociální příspěvky posílat v průběhu celého roku. Pravidla pro udělování nadačních sociálních příspěvků jsou k dispozici ZDE a formulář pro podávání žádostí o sociální příspěvky naleznete ZDE.

Nadace rovněž pečuje o pietní místa a hroby některých umělců. Kromě nadačního hrobu na Vyšehradě, kde leží ostatky Vlasty Fabianové, Ljuby Hermanové, Zdeňka Dítěte, Karla Vlacha či Zuzany Navarové, se jedná třeba o hrob Voskovce a Wericha či pamětní desku Nelly Gajerové. Finančně přispěla také na záchranu opuštěných hrobů Lídy Baarové a Růženy Naskové.

Příspěvek INTERGRAM je pro nadaci hrazen z fondu kulturních, sociálních a vzdělávacích služeb, kam plynou prostředky samotných výkonných umělců. V principu se tak úspěšní, aktivní umělci solidárně vzdávají části svých odměn ve prospěch začínajících umělců i umělců seniorů, které nadace podporuje. „Jedná se vlastně o to, že podporu poskytují umělci umělcům. Takhle mi to vnímáme,“ vysvětluje Dagmar Hrnčířová, „od INTERGRAM ale vnímáme i určitou morální podporu, že má naše činnost smysl. Je pro nás důležité, že se na nás dívá pozitivně a chce nás podporovat i nadále.“ A Oldřich Smola dodává: „INTERGRAM je pro nadaci naprosto zásadním partnerem. Bez něj bychom nemohli podporovat všechny ty projekty, živou kulturu ani umělce v těžkých životních situacích.“

2020-05-25T12:46:55+02:00 7. dubna 2020|Štítky: |