Kapitoly z historie INTERGRAM

Historie předchůdkyně dnešního INTERGRAM se datuje do poloviny minulého století. V příštím roce (2020) to bude již 65 let od založení prvního sdružení výkonných umělců v Československu. Novodobá historie INTERGRAM pak započala v roce 1990.

Zákonná ochrana práv výkonných umělců sahá v Československu do poloviny minulého století (autorský zákon z roku 1953). Již o dva roky později, v roce 1955, vzniká předchůdkyně INTERGRAM, Ochranné sdružení výkonných umělců, které mělo sídlo na Staroměstském náměstí v Praze. Tím se Československo stalo jednou z prvních zemí na světě, kde byla zřízena ochranná organizace výkonných umělců.

Prvním ředitelem se stal JUDr. Čelakovský. Agenda Ochranného sdružení výkonných umělců se zpočátku soustředila jen na zastupování sólistů a dirigentů.

V roce 1976 bylo Ochranné sdružení zrušeno a vzniklo Ochranné středisko výkonných umělců při OSA (Ochranném svazu autorském pro práva k dílům hudebním) se sídlem v Praze v ulici Na Poříčí.  V druhé polovině 70. let do funkce ředitele OSVU nastoupil Josef Podlipný, pod jehož vedením v roce 1980 oslavila ochranné organizace 25. výročí vzniku. Zároveň se činnost rozšířila na zastupování  všech výkonných umělců.

Ředitel Josef Podlipný při oslavách 25. výročí ochranné organizace

V 1981 převzal ředitelskou štafetu Bohuslav Řehoř, hudebník z Československého státního  souboru písní a tanců. V tomto období byl právníkem společnosti JUDr. Miroslav Jelínek, jazzový hudebník a dramaturg československého rozhlasu (vystupoval pod uměleckým jménem Oskar Jelínek).

Po zkušenostech výkonných umělců s OSVU, odnoží OSA, přímo řízené Ministerstvem kultury ČSR, se v květnu roku 1990 rozhodli zástupci šesti profesních organizací výkonných umělců (hudebníci, interpreti, herci, tanečníci, artisté) a výrobců (Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu – IFPI) ustavit novou organizaci pro kolektivní správu svých práv. Dostala název INTERGRAM, se kterým podle vzpomínek pamětníků přišel zmíněný Oskar Jelínek. Význam názvu spočívá ve spojení slov „INTERpreti“ a GRAMofonové firmy“.

INTERGRAM tak po sametové revoluci nahradil Ochranné středisko výkonných umělců a nově v něm měly zastoupení vedle umělců tíž výrobci zvukových a zvukově obrazových záznamů. Kromě rozšíření okruhu zastupovaných nositelů práv narůstala postupně i agenda INTERGRAM a okruh zastupovaných práv. Technologický pokrok umožnil přesnější a adresnější rozúčtování odměn

Dopis Jana Třísky

Od samého počátku je INTERGRAM neziskovou a nevýdělečnou organizací, která veškeré vybrané odměny rozděluje nositelům práv. Provoz INTERGRAM je financován zastoupenými umělci a výrobci prostřednictvím režijní srážky z vybraných odměn.

Prvním ředitelem INTERGRAM se stal právník a muzikant JUDr. Petr Pečený, kterého v roce 1993 nahradil herec a dabér Jiří Novotný. Ten byl spoluzakladatelem Herecké asociace a stál také u zrodu nadace Život umělce, jejímž posláním je mj. pomoc výkonným umělců seniorům. Činnost nadace je z valné většiny financována z odměn nositelů práv zastoupených INTERGRAM.

K další změně ve vedení INTERGRAM došlo v roce 1998, kdy se stal ředitelem spisovatel Martin Mařan. Ten ve funkci setrval až do konce roku 2014. V roce 2014 také došlo k přestěhování INTERGRAM z ulice Na Poříčí do současného sídla v ulici Klimentská na Praze 1.

Následovalo přechodné období roku 2015, kdy INTERGRAM vedla dlouholetá zástupkyně ředitele Ing. Ivana Jansíková. Poté, v roce 2016, byl do čela INTERGRAM zvolen přední český klavírista Mgr. Jan Simon. Ten nastartoval proces modernizace INTERGRAM. Po jeho odchodu z funkce na konci roku 2018 se do čela INTERGRAM postavil právník JUDr. Ludvík Bohman.

INTERGRAM spravuje práva čtyř skupin nositelů práv:

  • Výkonných umělců, jejichž výkony byly zaznamenány na zvukový záznam (hudebníci, zpěváci, dirigenti, sbormistři, herci, dabéři, režiséři dabingu, ostatní výkonní umělci)
  • Výkonných umělců, jejichž výkony byly zaznamenány na zvukově obrazový záznam (hudebníci, zpěváci, dirigenti, sbormistři, herci, tanečníci, artisté, ostatní výkonní umělci)
  • Výrobců zvukových záznamů (výrobci hudebních záznamů-CD, digitální záznamy)
  • Výrobců zvukově obrazových záznamů (výrobci klipů-audiovizuální ztvárnění hudebního díla, výrobci audiovizuálních děl – filmů, inscenací, pořadů, seriálů)

Počty nositelů práv (výkonných umělců a výrobců) zastupovaných a evidovaných INTERGRAM jsou v porovnání s ostatními kolektivními správci působícími v ČR nejvyšší. To vyplývá ze skutečnosti, že interpretů výkonů k jednomu dílu je vždy zpravidla více než autorů. Záznam hudebního díla, na kterém se podílel autor hudby a autor textu je zpravidla interpretováno více muzikanty. Podobně tomu je i při interpretaci a výrobě literárního díla či scénáře (film, inscenace, pořad).

Dohoda o založení INTERGRAM

2020-05-25T13:34:06+02:00 6. května 2019|Štítky: |