KATALOGY VÝROBCE ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ 2021

Vážení zastupovaní,

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v souvislosti s vyúčtováním odměn za rok 2021. Od této chvíle máte možnost předkládat INTERGRAM Katalog výrobce obsahující nahrávky, ke kterým jste v roce 2021 vlastnili práva.

Pokud jste nám svůj katalog zaslali v rámci naší jarní výzvy pro účely zkvalitnění databáze nahrávek a od té doby nedošlo k žádným změnám, prosíme o emailové potvrzení, že si přejete pro vyúčtování odměn za rok 2021 využít tento již dříve zaslaný katalog.

 

Pro výrobce, kteří si nárokují odměny za užití nahrávek na území Velké Británie, je stanovený termín dodání Katalogu výrobce spolu s Čestným prohlášením ke katalogu výrobce na 14.1.2022.

Pro výrobce, kteří si nenárokují odměny za užití nahrávek na území Velké Británie, je stanovený termín dodání Katalogu výrobce spolu s Čestným prohlášením ke katalogu výrobců na 28.2.2022.

Upozorňujeme, že katalogy, které obdržíme po tomto datu, nemohou být ve zmíněném vyúčtování za rok 2021 zohledněny.

 

Katalogy výrobců zasílejte ve formátu souboru XLS – ke stažení ZDE spolu s dobře čitelným skenem podepsaného čestného prohlášení – ke stažení ZDE na e-mailovou adresu: evidence@intergram.cz.

Katalogy je rovněž možné doručit online prostřednictvím webu výrobců nebo fyzicky (poštou) uložené na USB či CD spolu s čestným prohlášením ke katalogu výrobce.

Do formuláře uveďte celý katalog nahrávek, ke kterým pro rok 2019 vlastníte či vykonáváte práva výrobce (včetně nově vydaných nahrávek v roce 2019). Nahrávky, ke kterým jste práva vlastnili/vykonávali v minulosti, avšak v roce 2019 již nikoliv, do katalogu prosím neuvádějte.

Podrobnější instrukce, jakým způsobem standardizovaný elektronický formulář vyplnit a čeho se při vyplňování vyvarovat, naleznete ZDE.

 

Další komunikaci a přebírání výše uvedených podkladů zajišťují:

Michal Krejčiřík (tel.: 221 871 932) a Jan Procházka: (tel.: 221 871 961).

 

Velice Vám děkujeme za spolupráci.

 

2021-12-16T23:32:21+02:00 16. prosince 2021|