„Lex železářství“ –⁠ co potřebujete vědět

Dne 14. října 2022 prošel třetím čtením v Poslanecké sněmovně návrh novely autorského zákona, který byl zpracován Ministerstvem kultury a který do tuzemského autorského práva transponuje dvě směrnice Evropského parlamentu a Rady. Třebaže je cílem obou směrnic zlepšit postavení autorů a dalších nositelů práv autorských nebo s autorským právem souvisejících, prošel Poslaneckou sněmovnou i návrh, který má zcela opačnou tendenci a který si v médiích vyžádal velkou pozornost. O celé události se lze bohužel dočíst spoustu polopravd a zavádějících informací. 

INTERGRAM považuje návrh za protiprávní a absurdní – pro vykreslení absurdnosti tohoto návrhu lze použít následující srovnání. Jako nikdo nechodí do železářství poslouchat hudbu (a přece mu činí nákup příjemnějším), nikdo se tam nechodí ani ohřát, a přesto zákon nestanoví, že by malé železářství nemuselo platit za energie. Zdůvodnění protiprávnosti dotyčného pozměňovacího návrhu si můžete přečíst zde

Návrh po faktické stránce nepřináší nic nového a jedná se jen o kodifikaci ustálené judikatury, dle které INTERGRAM dlouhodobě postupuje. 

Jak je to tedy se změnou doopravdy:

  • Změna ještě není účinná a den účinnosti není dosud znám. Novelu musí projednat Senát a podepsat Prezident. Odhadujeme, že účinnosti nabyde nejdříve 1. 1. 2023.
  • Změna se nevztahuje na situace, kdy podnikatel pouští hudbu jako zvukovou kulisu, která má vést k tomu, aby se jeho klienti v provozovně cítili příjemně. V tomto případě povinnost uživatele sjednat patřičnou licenční smlouvu zůstává zachována.  
  • Co přesně změna přinese? Zákon by měl nově stanovit, že podnikatel může být vyvázán z povinnosti hradit poplatek v případě, že rádio či TV pouští pro úzký okruh osob, nahodile, nezávisle na přání příjemců a toto pouštění je nevýdělečné povahy. Všechny tyto pojmy jsou natolik neurčité, že jejich konkrétní obsah budou muset určit soudy.  
  • Všechny uvedené podmínky navíc musí být splněny současně.
  • Dle našeho názoru je návrh protiprávní a bude v budoucnosti opět zrušen.  INTERGRAM proto vyzývá uživatele, aby ke změně autorského zákona přistupovali zdrženlivě.
  • Pakliže se rozhodnete přestat poplatky platit a posléze vyjde najevo, že jste na to neměli právo, má INTERGRAM právo po Vás požadovat doplacení všech poplatků zpětně, a to ve výši dvojnásobku obvyklé odměny. Toto právo je oprávněn uplatňovat u soudu.
2022-10-17T17:03:21+02:00 17. října 2022|