„Lex železářství“ – kdy musím platit za hudbu v provozovně?

Na začátku roku 2023 vstoupí v účinnost novela autorského zákona, které jsme se v minulosti věnovali a která s sebou přinesla spoustu emocí a rozpaků. Povinnosti platit autorské odměny bude zproštěna nahodilá produkce pro úzký okruh osob, která je zároveň nezávislá na přání příjemců a nevýdělečné povahy, přičemž musí být splněna všechna kritéria najednou. Jak uvádí ministr kultury Martin Baxa: „Týká se to jen velmi omezeného počtu provozoven, protože prakticky v každé provozovně je přístroj umístěný nikoli nahodile, ale tak, aby vedl ke zpříjemnění prostředí a zkvalitnění služby”. Ochrana autorských práv v podobě vybírání odměn z veřejných produkcí je obvyklá v každém právním státě, ke kterým patří i Česko.

Kdy tedy máte povinnost platit autorské odměny?

  • máte v provozovně, kde se pohybují zákazníci, umístěné rádio či televizi? nadále platíte
  • pouštíte ve Vašem salonu u kosmetiky rádio? nadále platíte
  • pouštíte hudbu v lobby svého hotelu? nadále platíte
  • pouštíte si ve skladu/v odpočinkové místnosti/v kuchyňce rádio nebo televizi? neplatíte

Pokud si nejste jisti, zda poplatky platit či nikoliv, obraťte se prosím na:

vaclav.hodonicky@intergram.cz

2022-12-20T12:29:03+02:00 20. prosince 2022|Štítky: , , , , |