Ludvík Bohman na rádiu Classic Praha: Kdo podceňuje sílu vztahů, dělá velkou chybu

Část svého života strávil vrcholovým sportem, právní praxí a manažerskou pozicí ve finančním sektoru. V roce 2018 začal hledat nové profesní výzvy, což ho přivedlo k INTERGRAM, jehož ředitelem je už dva roky. O klasické hudbě, duševním vlastnictví i kolektivní správě hovořil Ludvík Bohman v pořadu Hudba v miléniu na rádiu Classic Praha.

Jak se liší svět pojišťovnictví, ve kterém Ludvík Bohman působil dvacet let, a svět umělecký, jehož součástí se stal před dvěma lety, kdy nastoupil do pozice ředitele INTERGRAM? “Tyto světy jsou výrazně odlišné. Umělecký svět má volnější pravidla a je výrazně prolnut dispozicemi a talentem lidí. Člověk tomu musí přizpůsobit priority a chování, aby v něm mohl fungovat,” odpovídá Bohman na otázku moderátora Marka Šulce. “Chtělo to trochu odvahy, protože jsem šel do oblasti mě neznámé. Přesto jsem věřil, že mohu být vzhledem ke svým zkušenostem přidanou hodnotou,” pokračuje.

Podle Bohmana je v kulturní sféře nutné výrazně více pečovat o vztahy a důvěru. Pak vše funguje většinou dobře. “Tento svět není o znalosti a striktním dodržování pravidel. Funguje zejména na základě dlouhodobě fungujících vztahů. Kdo podceňuje sílu vztahů, dělá velkou chybu. A to nejen v této branži,” vysvětluje Bohman.

Během rozhovoru se řeč stočila také k tématu malé popularity kolektivních správců u veřejnosti. “Myslím si, že primárním důvodem tohoto negativního hodnocení je neznalost principů fungování kolektivní správy. Proto je nezbytné neustále připomínat, že INTERGRAM není cosi zlovolného. Je to instituce vytvořena samotnými výkonnými umělci a výrobci. Je to instituce, která funguje na základě zákona. Na její fungování dohlíží stát, konkrétně ministerstvo kultury,” říká Bohman, “a je to instituce, která má smysl. Propojuje svět uživatelů s výkonnými umělci. Umožňuje užívat jejich umělecká díla a současně přinášet spravedlivou odměnu zastupovaným umělcům.”

Kromě přerozdělování odměn INTERGRAM každoročně podporuje různé kulturní akce. “Tohle je oblast, která INTERGRAM šlechtí. Ukazuje, že není jen přestupní stanicí od výběru peněz a rozúčtovávání inkasa jednotlivým zastupovaným umělcům a výrobcům. Část peněz investuje i do akcí, které kulturu popularizují. Mezi ty největší patří Ceny Anděl, Ceny Thálie i Classic Prague Awards, což je akce, která sice není tak masová, ale její úroveň je velmi vysoká,” dodává Bohman.

Poslouchá po dvou letech ve funkci ředitele INTERGRAM hudbu jinak než před tím? A jaké jsou jeho další plány s INTERGRAM? Poslouchejte celý rozhovor s Ludvíkem Bohmanem na webových stránkách rádia Classic Praha. Reprízy pořadu můžete poslouchat také přímo ve vysílání, a to 12. února ve 22.00 a 13. února v 11.00.

2021-02-10T15:09:34+02:00 10. února 2021|Štítky: , |