Novinky na klientském Portálu

Vážení zastupování,

průběžně pracujeme na vylepšení nového klientského Portálu. Dnes byla zveřejněna jeho nová verze, která obsahuje možnost elektronického podání dokumentů. To naleznete na nové kartě „Podání“.

Funkci lze využít k předložení prohlášení výkonného umělce, čestného prohlášení výrobce, katalogu výrobce, nahrávacích protokolů a dalších dokumentů.

Další novinka se týká rozlišení souborových a dědických odměn na kartě „Užití a odměny“. U každé nahrávky nyní uvidíte, zda částka vypočtená na nahrávku se vztahuje k příjmům celého souboru či dědice.

A v neposlední řadě přibyla též možnost přihlášení se přímo z prostředí Portálu. Nemusíte již tedy své přihlašovací údaje zadávat v prostředí starého webu zastupovaných (umělce či výrobce). Přihlašovací údaje zůstávají beze změny. Pouze v případě, kdy jste měli k jednomu uživatelskému jménu přiřazeno více telefonních čísel, Vám nyní zůstane zachováno pouze jedno z nich. Pro další telefonní čísla bude nutné vytvořit samostatné přihlašovací údaje. Klienty, kterých se tato změna dotkla, bude INTERGRAM postupně kontaktovat. Pokud by se Vám nedařilo se do Portálu přihlásit, kontaktujte nás na adrese portal@intergram.cz.

2023-05-17T13:12:20+02:00 20. ledna 2023|