Ohlédnutí za vyúčtováním za rok 2021

V roce 2022 jsme poprvé vyúčtovali v novém provozním systému, který nám do budoucna umožní výrazně rychlejší vyplácení odměn. Vývoj systému probíhal za plného provozu a museli jsme překonat řadu překážek, nakonec se však povedlo zdárně vyúčtovat. Dovolte nám stručnou rekapitulaci některých důležitých čísel. 

520 milionů

V roce 2021 INTERGRAM inkasoval celkovou částku 520 000 000 korun. Odměna pro výkonné umělce a výrobce je vybírána za užití jejich výkonů a záznamů např. v rádiích, televizích, restauracích, klubech či obchodech.

Jakým způsobem dochází k rozdělení odměn umělcům a výrobcům?

INTERGRAM zastupuje na 700 tisíc nositelů práv z celého světa. Z toho je na 20 000 z Česka. Základním principem INTERGRAM je vyúčtování maximálního objemu peněz na základě tzv. identifikovaného užití. Rozhlasoví či televizní vysílatelé i někteří další uživatelé zasílají INTERGRAM pravidelně playlisty odehraných nahrávek. Ty slouží jako podklad pro vyúčtování, aby odměny dostali ti, jejichž tvorba byla v daném roce skutečně užita.

 

Dochází k vyúčtování jen na vzorku dat?

Nikoliv. INTERGRAM striktně vyžaduje playlisty od všech vysílatelů, aby zajistil co nejvíce reprezentativní souhrn užitých uměleckých výkonů včetně menšinových žánrů. V roce 2021 byly zpracovány playlisty mj. od 78 rozhlasových stanic, 62 televizních kanálů a 21 provozovatelů veřejných produkcí. V rámci playlistů byly užity nahrávky v délce 35 milionů minut (to odpovídá 67 rokům vysílacího času).

 

Jak vysoká je režijní srážka INTERGRAM z vybraného inkasa za rok 2021?

INTERGRAM si strhává z vybraného inkasa režijní srážku na pokrytí nákladů na svůj provoz, a to ve výši stanovené vyúčtovacím řádem, který schvalují samotní nositelé práv na valném shromáždění. Pro rok 2021 činila tato srážka v průměru 13,4 %. Další část odměn putuje na poskytování kulturních, sociálních a vzdělávacích služeb. Pod ty spadá například podpora významných akcí (Ceny Thálie, Ceny Anděl, Dny Bohuslava Martinů), menších uměleckých projektů nebo podpora začínajících umělců a umělců seniorů.

Hlavní zdroje příjmů

V roce 2021 tvořily pětinu příjmů veřejné produkce. Jedná se o provozování reprodukované hudby, videoklipů či jiných zvukově obrazových záznamů v restauracích, barech, obchodech, v hotelech či posilovnách. Podobný podíl pak mají náhradní odměny, které hradí výrobci a dovozci nosičů a přístrojů sloužících ke zhotovování rozmnoženin pro osobní potřebu. Následuje příjem z televizního vysílání (18,4%) a přenosu vysílání (16,2%). Dalším zdrojem je tzv. reprízné a prodej pořadů. Necelých 7 % pak tvoří rozhlasové vysílání.

Selfbilling a noví zastupování

V roce 2021 jsme také uzavřeli přibližně 1000 nových smluv. V rámci modernizace a zefektivnění našich procesů jsme kromě nového vyúčtovacího systému představila také klientský Portál a zavedli službu SELFBILLING, kdy nyní fakturu na Vaši odměnu můžeme vystavit za vás za Vás. K užití této služby se registrovalo už 898 klientů.

 

2023-02-28T14:48:37+02:00 28. února 2023|Štítky: , , |