Podpora kultury v obcích i snížení byrokracie. INTERGRAM se domluvil se SMS na jednoduchém vypořádání autorských práv

INTERGRAM podporuje kulturu v regionech! Spolu s dalšími kolektivními správci uzavřel dohodu se Sdružením místních samospráv ČR (SMS ČR). Jejím cílem je podpora kulturních a společenských aktivit v malých městech a obcích a snížení byrokracie i administrativních nákladů, díky čemuž získají obce při nákupu licencí výrazné slevy.

„INTERGRAM hájí práva umělců a výrobců hudebních nahrávek na spravedlivou odměnu. Stejně jako naši zastupovaní ale vnímáme také situaci uživatelů a snažíme se hledat rovnováhu zájmů tak, aby nedocházelo k omezování hudebních produkcí,“ vysvětluje ředitel INTERGRAM Ludvík Bohman, „proto jsme se rozhodli vyhovět rozumnému požadavku zástupců SMS ČR na uzavření kolektivní smlouvy. I my chceme podpořit kulturní a společenské aktivity v menších městech a obcích.“

Dohoda přinese snížení administrativních nákladů a byrokracie na straně uživatelů i kolektivních správců. Výsledkem toho je možnost udělení významné slevy. Jednotliví pořadatelé navíc budou vše řešit přímo s vedením obce, která je jim blíže než centrály kolektivních správců.

„Tato smlouva věci zjednodušuje a zlevňuje. Ze své osobní zkušenosti vím, že zájem o kulturu v obcích je veliký. Chválím, že tento krok umožní produkce, které by se jinak ani neuskutečnily,“ uvedl ministr kultury Lubomír Zaorálek v pátek 17. ledna při tiskové konferenci, na které dohodu představili zástupci jednotlivých stran.

Jednoduché vypořádání autorských práv se bude týkat nejen obcí sdružených v SMS ČR, ale také jimi zřizovaných příspěvkových organizací a neziskových spolků, které na jejich území sídlí. Na základě kolektivní smlouvy s INTERGRAM a OSA bude SMS ČR za své členské obce, které o to projeví zájem, provozovat jednoduchý systém paušálního vypořádání autorských práv formou zvýhodněných balíčků. „Licence z těchto balíčků mají řadu výhod. Užití hudby se vypořádává za všechny kolektivní správce, jde o paušální systém, není proto třeba hlásit počet návštěvníků dané akce a nerozlišuje se, jestli je vybíráno vstupné,“ přibližuje Bohman.

Balíčky, které si jednotlivé obce mohou kupovat, obsahují vždy předem daný počet akcí s živou i reprodukovanou hudbou. Dále si mohou obce flexibilně dokupovat další zvýhodněné licence například pro obecní hospody, místní rozhlas a na dětské dny, trhy či poutě.

„Věřím, že tato kolektivní smlouva přinese pozitiva obcím i samotným tvůrcům. Nejenže malé obce ušetří na poplatcích, ale SMS zároveň pomůže se vzděláváním uživatelů a veřejnosti v oblasti ochrany autorských práv a jejich významu pro českou kulturu. Bez řádného financování totiž kvalitní kultura chřadne, a to si nepřeje nikdo z nás,“ dodává Bohman.

2020-05-25T12:51:13+02:00 17. ledna 2020|Štítky: |