Přehled informací pro umělce – OSVČ v souvislosti s pandemií (aktualizace 6. 5. 2020)

Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a schválila v úterý 5. května novelu zákona o kompenzačním bonusu pro OSVČ v původní sněmovní verzi. Ta prodlužuje bonusové období od 1. května do 8. června, a navíc umožní přiznání kompenzace i OSVČ, které mají současně zaměstnání spočívající v pedagogické činnosti.

Senátoři neuspěli s pokusem o navýšení denního kompenzačního bonusu na 700, resp. 900 Kč. OSVČ tak budou mít nárok na částku 500 Kč denně. Součástí schválené novely je i pozměňovací návrh opozičních poslanců, kterým se pomoc rozšiřuje i na OSVČ, které mají současně pracovní úvazek související s pedagogickou činností. To je významné pro řadu výkonných umělců, kteří vedle své umělecké činnosti vyučují například na základních uměleckých školách.

Žádat o příspěvek bude možné od 7. května. Podrobnosti přináší tisková zpráva ministerstva financí.

 


Zpráva z 20. 4. 2020

Vláda v pondělí 20. 4. schválila prodloužení přímé podpory pro OSVČ poškozené v důsledku koronaviru (program Pětadvacítka) i na období po 30. dubnu.

Novela zákona vychází z platných parametrů stávající Pětadvacítky a zachován zůstává okruh žadatelů. Přímá podpora bude i nadále poskytována formou kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně, a to za prodloužené bonusové období od 1. května do 8. června, což odpovídá nejzazšímu datu otevření provozoven podle platného vládního harmonogramu uvolňování podnikatelských aktivit. V plné výši tedy bude možné nově žádat o maximální podporu 19 500 Kč. Více informací naleznete ve zprávě ministerstva financí.

Finanční správa průběžně zveřejňuje odpovědi na nejčastější dotazy žadatelů o podporu (viz článek ZDE). Svou sekci otázek a odpovědí má též ministerstvo financí.

 


Zpráva z 9. 4. 2020

Zákon o kompenzačním bonusu pro OSVČ (včetně umělců) ve čtvrtek 9. 4. schválil Senát a podepsal jej prezident. Finanční správa již zahájila přijímání žádostí. Formulář žádosti a pokyny k jejímu odeslání naleznete ZDE. Nově lze také vyplnit žádost kompletně online. Výplaty příspěvků mohou začít po nabytí účinnosti zákona v příštím týdnu.

 


Zpráva z 8. 4. 2020

Poslanecká sněmovna v úterý 7. dubna schválila vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, který přiznává OSVČ jednorázový příspěvek ve výši 25 000 korun. Zákon musí ještě schválit Senát, který jej bude projednávat ve 9. 4. 2020, a následně jej podepsat prezident.

Konečné znění podmínek, jejichž splnění musí OSVČ doložit čestným prohlášením, nedoznalo oproti aktualizované vládní verzi změn. Jediný přijatý pozměňovací návrh se týkal formy žádostí. Nově bude umožněno žádat o příspěvek i e-mailem bez nutnosti mít elektronický podpis (dále tak učinit lze poštou, prostřednictvím datové schránky či prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu, na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady).

Formulář pro podávání žádostí o příspěvek bude Finanční správou představen v řádu nejbližších dnů. Žádosti pak bude možno podávat od 15. dubna 2020. Další podrobnosti jsou uvedeny na webu ministerstva financí.

 


Zpráva z 1. 4. 2020

Ministerstvo financí ČR na základě kritiky z řad OSVČ včetně umělců a sdružení, která hájí zájmy umělců , upravilo podmínky k dosažení přímé podpory ve výši 25 000 Kč. O tématu hovořila ministryně financí Alena Schillerová pro server idnes.cz. Podmínky aktualizovalo MF ČR na svém webu:

 • Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).
 • Vykonávaná činnost je činností hlavní,
 • vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání
 • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání)
 • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti)
 • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020, celková částka za plný počet dnů je tedy 25 000 Kč. Kompenzační bonus se vyplácí za ty kalendářní dny, za které žadatel neobdržel podporu v nezaměstnanosti.

Podpora bude vyplacena oproti vyplněné žádosti. Jednostránková, maximálně jednoduchá žádost, bude obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na kterou má být částka odeslána. Žádosti budou přijímány poštou, prostřednictvím datové schránky či prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO), na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady. Formulář bude Finanční správou představen v řádu nejbližších dnů.

K samotnému přijímání žádostí a následnému vyplácení přímé podpory přistoupí Finanční správa neodkladně poté, co bude dovršen legislativní proces. Ministerstvo financí předpokládá, že by k dokončení legislativního procesu mohlo dojít v průběhu příštího týdne, tedy nejpozději do 12. dubna.


 

Zpráva z 1. 4. 2020

Ministerstvo financí představilo vládní program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Žadatelé by měli získat finanční prostředky již v průběhu dubna. Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění těchto požadavků:

 • Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (do této kategorie spadá i autor nebo umělec).
 • Vykonávaná činnost je činností hlavní,
 • vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, ale pouze v případech, kdy OSVČ měla nárok na výplatu invalidního důchodu, nebo jí byl přiznán starobní důchod, nebo měla nárok na rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství, případně pečovala o potřebnou osobu. Přesný výčet těchto situací je definován v § 9 odst. 6 písm. b) nebo c) zákona o důchodovém pojištění.
 • OSVČ vykázala v období leden-březen 2020 ve srovnání s obdobím leden-březen 2019 pokles hrubých tržeb alespoň o 10%. (V případě, že podnikatel začal s podnikáním později než v lednu 2019, ke srovnání se použijí první tři měsíce od zahájení jeho podnikání, přičemž nejzazším možným srovnávacím obdobím je prosinec 2019-únor 2020).
 • Subjekt dosáhl v roce 2019 hrubých příjmů alespoň 180 000 Kč. V případě, že nepodnikal celý rok, tak v přepočtu alespoň 15 000 Kč měsíčně.
 • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020, celková částka za plný počet dnů je tedy 25 000 Kč. Podpora bude vyplacena oproti vyplněné žádosti, jejíž formulář Finanční správa zveřejní do 3. dubna 2020. Žádost bude obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na kterou má být částka odeslána. Žádosti budou přijímány poštou, prostřednictvím datové schránky, podatelen a sběrných boxů umístěných před finančními úřady.

K samotnému přijímání žádostí a následnému vyplácení přímé podpory přistoupí Finanční správa neodkladně poté, co bude dovršen legislativní proces. Ministerstvo financí předpokládá, že by k dokončení legislativního procesu mohlo dojít v průběhu příštího týdne, tedy nejpozději do 12. dubna.

Zdroj: Ministerstvo financí ČR


 

Zpráva z 27. 3. 2020

Asociace producentů v audiovizi (APA) připravila přehledný průvodce aktuální situací pro umělce a další osoby samostatně výdělečně činné v kreativním průmyslu. Celý dokument si můžete stáhnout ZDE.

Shrnutí hlavních bodů:

 • OSVČ si můžou okamžitě zrušit platební příkazy na veškeré platby záloh (i vyšší než minimální) pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny. To neplatí pro nemocenské, pokud jsou dobrovolně pojištěni.
 • OSVČ nemusí podávat přiznání k dani z příjmů v březnu, postačí je podat do 1. 7. 2020.
 • V nejbližších dnech budou k dispozici formuláře k žádosti o ošetřovné 424 Kč denně (bude vypláceno zpětně, nemusí se panikařit).
 • Od pondělí 30. 3. mohou OSVČ žádat u své banky o úvěr z programu COVID II. Ověřte informace u své banky a na stránkách https://www.cmzrb.cz/. Se žádostí o úvěr je potřeba si pospíšit, prostředky v programu jsou limitovány!

Děkujeme APA a AK ŠTAIDL LEŠKA ADVOKÁTI za poskytnutí dokumentu.

2021-11-30T15:07:22+02:00 20. dubna 2020|