Proběhlo 33. Valné shromáždění INTERGRAM

Dne 9. 6. 2022 se v pražském Grandium Hotel konalo 33. Valné shromáždění INTERGRAM. 

Na úvod ředitel INTERGRAM Ludvík Bohman zrekapituloval uplynulý rok, kdy se i navzdory koronavirovým opatřením a pokutě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podařilo dosáhnout velmi příznivého hospodářského výsledku. Vyzdvihnul “měkké faktory úspěchu”, kterými byly transparentnost, zefektivnění komunikace se zastupovanými a zjednodušení nahrávacího protokolu, které měly za výsledek pokles stížností a reklamací, jak ze strany zastupovaných, tak uživatelů. Připomněl také dvě priority pro budoucí fungování INTERGRAM. Těmi jsou nový provozní systém IRIS, ve kterém už letos proběhne vyúčtování a který nově umožní službu SELFBILLING pro plátce DPH. Dále je to chystaný nový Portál pro zastupované, jehož spuštění je plánováno na podzim po vyúčtování. Ve vylepšeném uživatelském prostředí bude mít každý možnost najít detaily svého vyúčtování a celý svůj registrovaný repertoár.

Promluvil také předseda Výkonné rady Martin Nedvěd, který poděkoval všem kolegům za práci v uplynulých měsících, kterou stěžovala především nepředvídatelnost vývoje.

Delegáti Valného shromáždění schválili návrh rozpočtu INTERGRAM na rok 2022 a tři technické změny Vyúčtovacího řádu, které však nemají přímý dopad na procesy vyúčtování.

2022-06-28T09:50:39+02:00 24. června 2022|