Proběhlo 35. Valné shromáždění Intergramu

Ve středu 19. 6. 2024 se v pražském hotelu Grandior konalo 35. Valné shromáždění Intergramu.

Členové Intergramu, kteří se zúčastnili Valného shromáždění, schválili Výroční zprávu za rok 2023 i návrh rozpočtu na rok 2024. Přijaty byly i zprávy o činnostech Výkonné radyKontrolní komise. Předsedové obou orgánů poděkovali zaměstnancům Intergramu za jejich práci v uplynulých měsících. Ředitel Intergramu Ludvík Bohman představil v rámci prezentace Reportu 24, co se v Intergramu za poslední měsíce událo – krom rekordního inkasa a mimořádně brzkého začátku vyplácení odměn i několik dalších aktivit Intergramu, které vedou k lepšímu porozumění oblasti kolektivní správy ze strany odborné i laické veřejnosti– ať už jde o videa na YouTube, webináře či přednášky ve školách a účast na panelech nebo konferencích. Hovořil také o podpořených projektech společného zájmu, novinkách na klientském Portálu či o Roku české hudby.

Došlo také ke schválení deseti změn ve Vyúčtovacím řádu. Většina pouze kodifikuje stávající praxi, či zpřesňuje dosavadní pravidla. Rozhodnuto však bylo i o tom, že i za rok 2024 se Intergram vzdá části režijní srážky z vyplácených odměn, jelikož jsme opět dosáhli mimořádného zhodnocení uložených finančních prostředků. O to více peněz budeme v roce 2025 vyplácet mezi naše zastupované. Další důležitou změnou je pak zavedení koeficientu, který se uplatní na nahrávky či výkony, které v převážné míře vytvořila umělá inteligence. Jelikož Intergram má chránit a odměňovat především lidskou kreativitu, budou tyto nahrávky a výkony dostávat menší odměny, než nahrávky či výkony vytvořené lidmi. Intergram tím reaguje na aktuální fenomén AI a jeho negativní vliv na návyky diváků a posluchačů.

Na toto téma navázal manažer Oddělení vyúčtování a zastupování Adam Dvořák, který přednesl vstup o využití AI pro procesy v Intergramu, ale také dopadu na práva výkonných umělců a výrobců.

Následovala bohatá diskuze, ve které měli návštěvníci možnost vyjádřit své názory a zeptat se na to, co je zajímá.

Děkujeme všem zúčastněným a přejeme krásné léto.

2024-06-21T14:20:38+02:00 20. června 2024|