Prodlevy ve vyplácení odměn

Vážení výkonní umělci a výrobci,

INTERGRAM dokončil výplaty nositelům práv, letos poprvé v novém vyúčtovacím systému IRIS, který potvrdil svou kvalitu z hlediska zpracování dat a přesnosti výpočtu odměn. V procesu generování a rozesílání dokladů nás však provázely komplikace v oblasti připojení nového vyúčtovacího systému na účetní systém Navision, který vystavuje daňové doklady. Chyby účetního systému se týkaly především plátců DPH využívajících služby SELFBILLING a také členů souborů vyplácených přes společné zástupce. U souborů jsme byli nakonec nuceni poslat doklady přímo jednotlivým členům. Byť řešení tohoto problému bylo v kompetenci naši dodavatelské účetní firmy, nikoli interních zaměstnanců INTERGRAM, jsme si i tak vědomi naši plné odpovědnosti vůči Vám, našim zastoupeným. Za komplikace se Vám proto jménem celého INTERGRAMU upřímně omlouváme.

Letošní prodlevy vnímáme jako daň za to, že budeme v budoucnu schopni fungovat efektivněji a vynasnažíme se napravit dojem v příštím roce, kdy bude našim cílem zvládnout vyúčtování výrazně dříve, než bývalo doposud zvykem.

Pokud máte nejasnosti ohledně vyúčtování a daňových dokladů, neváhejte nás kontaktovat.

Děkujeme za pochopení a přejeme klidné Vánoce.

2022-12-27T16:03:27+02:00 22. prosince 2022|Štítky: , |