PROHLÁŠENÍ VÝKONNÉHO UMĚLCE ZA ROK 2023

Vážení umělci,

pokud jste za rok 2023 obdrželi příjem za vytvoření výkonu v audiovizuální oblasti, můžete vyplnit Prohlášení výkonného umělce. Takto doložené příjmy budou sloužit v letošním vyúčtování k navýšení Vašeho podílu z neidentifikovatelných příjmů za rok 2023.

  • Formulář Prohlášení ke stažení ZDE
  • Pokyny k vyplňování Prohlášení naleznete ZDE

Termín pro doručení Prohlášení a průkazných dokladů (zejm. kompletních kopií smluv) je stanoven na 31. 3. 2024. Doručení je možné těmito způsoby:

  • Elektronicky: přes Portál INTERGRAM
  • Poštou: na adresu INTERGRAM, z.s., Klimentská 10, 110 00 Praha 1
  • Osobně: v INTERGRAM, Klimentská 10, Praha 1 (5. patro) do 28.3.2024 (9:00-16:00)

Prohlášení doručená po stanoveném termínu nemohou být zařazena do řádného vyúčtování za rok 2023. Budou zpracována v chronologickém pořadí později, přičemž odměny budou čerpány z rezervního fondu, a to jen do výše příslušných rezerv. Nedodržením termínu se tedy vystavujete riziku ztráty části nebo celé Vaší odměny.

Pokud jste v roce 2023 žádné příjmy za vytvoření výkonu v audiovizuální oblasti neobdrželi, prohlášení výkonného umělce, prosím, nepodávejte.

S případnými dotazy kontaktujte Vladimíru Fábikovou nebo Kateřinu Tancošovou na telefonním čísle 221 871 946, případně nám napište na umelci@intergram.cz.

Děkujeme za spolupráci.

2024-01-05T16:26:41+02:00 5. ledna 2024|