Vyhlášena 2. výzva programu COVID – Kultura

Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s ministerstvem kultury vyhlásilo ve čtvrtek 15. října druhou výzvu programu COVID – Kultura. Rozdělit by měla 750 milionů korun. Nově mohou o dotaci žádat také výkonní umělci, pro které je připraven jednorázový příspěvek 60 tisíc korun. Firmám by měl program pomoci hradit náklady až do výše 10 milionů korun.

Žádosti je možné možné podávat ZDE.

Pokračování programu COVID – Kultura se vedle individuálních výkonných umělců týká subjektů, jako jsou divadla, hudební kluby, umělecká tělesa (vč. orchestrů). Kompenzovat bude výdaje za přesunuté či zrušené kulturní akce a za kontinuální činnost v kultuře, která byla kvůli mimořádným opatřením vlády v souvislosti s koronavirem od jara výrazně limitována a dosud je jednou z nejvíce zasažených oblastí.

O dotace z 2. výzvy v programu COVID – Kultura je možné žádat pouze elektronicky prostřednictvím  systému dostupného přes webovou adresu kultura.mpo.cz. Systém žadatele podáním potřebných dokumentů včetně příloh provede, důležité je mimo jiné zřízení e-identity. Podrobnosti k výzvě spolu s manuálem pro uživatele je možné najít na uvedené adrese www.mpo.cz/kultura.

Cílem Výzvy je poskytnout podporu formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným technickým profesím a dále podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře v období od 10. března 2020 do 31. prosince 2020 a byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády limitovány, přesunuty nebo zrušeny

Audiovizuální průmysl bude řešit speciální výzva Ministerstva kultury. Materiál k této výzvě předloží ministr kultury vládě v pondělí 19. 10. 2020. Pro audiovizuální průmysl bude vyčleněno téměř 100 milionů korun a tyto finance bude rozdělovat Státní fond kinematografie.

 

K žádosti fyzických osob o jednorázovou podporu pro OSVČ v kultuře je třeba dále doložit dvě faktury či smlouvy dokazující výdělečnou činnost v dané oblasti kultury dle definovaných parametrů anebo o potvrzení o platbě autorské odměny či tantiémy od kolektivního správce jako doklad o umělecké / tvůrčí činnosti. V případě, že zvolíte druhou zmíněnou variantu, tj. potvrzení o platbě tantiém od kolektivního správce INTERGRAM, můžete použít ústřižek složenky, kterou jste od nás obdrželi, nebo daňový doklad, který Vám byl zaslán na adresu současně s vyplacenými odměnami. V této záležitosti se lze rovněž obrátit mailem na naše pracovníky na adresách hana.naprstkova@intergram.cz, vladimira.fabikova@intergram.cz, popř. na tel. čísla 221 871 924 či 221 871 970.

2020-10-16T10:05:46+02:00 15. října 2020|