Ústavní soud dal za pravdu Intergramu

V případě rozšířené kolektivní správy nemusí Intergram prokazovat svůj repertoár a dokazovat, kteří jednotliví nositelé práv s ním mají uzavřenou smlouvu. Pokud provozovatel tvrdí, že užíval repertoár kolektivním správcem nezastupovaný, měl by tuto skutečnost prokázat. Definitivně o tom rozhodl ústavní soud, který potvrdil dřívější verdikt Krajského soudu v Ostravě.

O co v kauze šlo?

Řízení se týkalo ústavní stížnosti provozovatele nejmenované restaurace, který namítal, že TV přijímač umístěný ve své provozovně využíval pouze k přehrávání zahraniční hudby a že tam tedy nedocházelo k veřejným produkcím. Ústavní soud nicméně potvrdil závěry krajského soudu jako správné a vynesl i shora uvedené obecně platné závěry. Dále podrobně vyjasnil rozdíl mezi právem autorským (spravovaným ostatními kolektivními správci) a právy, které spravuje Intergram, tedy právy výkonných umělců a výrobců.

2024-06-17T16:07:34+02:00 17. června 2024|