Pozvánka na 34. Valné shromáždění INTERGRAM

Vážení členové, 

34. Valné shromáždění se bude konat dne 21. 6. 2023 od 14:00 hodin v Grandium Hotel Prague – Politických vězňů 12, 110 00 Praha 1.

V případě, že Valné shromáždění bude shledáno jako neschopné usnášení (viz Článek 5, odst. 11. a 12. Stanov), svolá Výkonná rada INTERGRAM, z.s. náhradní Valné shromáždění ve lhůtě 30 minut po termínu zahájení řádného Valného shromáždění, tedy na 21. 6. 2023 ve 14:30 hod.

Program

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti 
 2. Svolání náhradního Valného shromáždění
 3. Volba ověřovatelů zápisu z Valného shromáždění
 4. Volba členů volební komise
 5. Vyhlášení kandidátek do volených orgánů a zahájení voleb do Výkonné rady a Kontrolní komise
 6. Vzetí na vědomí výroku auditora k účetní závěrce sestavené ke dni 31. 12. 2022
 7. Schválení Výroční zprávy za rok 2022 včetně zprávy o hospodaření (inkaso, hospodaření, účetní závěrka)
 8. Schválení auditora pro rok 2023 
 9. Schválení rozpočtu na rok 2023 
 10. Schválení zprávy o činnosti Výkonné rady za rok 2022  
 11. Schválení zprávy o činnosti Kontrolní komise za rok 2022  
 12. Schválení návrhů na změnu Stanov 
 13. Schválení návrhů na změnu Vyúčtovacího řádu
 14. Schválení přihlášek ke členství ve spolku INTERGRAM, z. s.  
 15. Přestávka za účelem odevzdání volebních lístků pro hlasování o členech Výkonné rady (VR) a Kontrolní komise (KK), ukončení voleb, sečtení hlasů
 16. Vyhlášení výsledků voleb do Výkonné rady a Kontrolní komise
 17. Diskuse
 18. Ukončení 34. Valného shromáždění

Veškeré dokumenty určené k projednání na 34. Valném shromáždění INTERGRAM budou dostupné na webových stránkách www.intergram.cz v tomto článku od 31. 5. 2023. Rádi bychom Vás požádali, abyste si tyto dokumenty předem prostudovali. V zájmu urychlení průběhu budou usnesení Valného shromáždění k jednotlivým bodům programu předem zformulována a vybrané body budou opatřeny stručným komentářem.

Dále Vás informujeme, že pro všechny členy INTERGRAM s právem hlasovacím je zavedena možnost hlasování elektronickými prostředky.

Pokyny k registraci naleznete na tomto odkaze.

31.5.2023 – Zveřejnění dokumentů určených k projednání na webu www.intergram.cz v sekci „Novinky“ (7 kalendářních dnů před zahájením registrace ke vzdálenému hlasování a 21 kalendářních dnů před konáním 34.Valného shromáždění)

7.6.2023 od 10:00 SEČ do 13. 6. 2022 do 16:00 SEČ – Registrace za účelem vzdáleného hlasování  (Registrace je otevřena 5 pracovních dnů)

14.6.2022 od 00:00 SEČ do 24:00 SEČ – Vzdálené hlasování  (7 kalendářních dnů před konáním 34. Valného shromáždění)

21.6.2023 od 14:00 SEČ – konání 34. Valného shromáždění

2023-06-07T09:36:47+02:00 16. března 2023|