Vyúčtování odměn INTERGRAM v číslech

Kolektivní správce INTERGRAM v rámci vyúčtování za loňský rozdělil zastupovaným umělcům a výrobcům celkovou částku 581 milionů korun. Tyto odměny jim náleží za užití jejich výkonů a záznamů např. v rádiích, televizích, restauracích, klubech či obchodech.

 Za rok 2020, který byl silně poznamenán koronavirovými opatřeními, vybral INTERGRAM částku 495 milionů korun. To představuje meziroční pokles o necelých 8 %. S ohledem na okolnosti globální pandemie jde však o relativní úspěch.

Odměny, které se rozdělují, jsou kromě vybraného inkasa ovlivněny též výší rezerv z minulých let, které se po třech letech rozpouštějí a vyplácejí. Díky tomu vstoupila i navzdory drobnému poklesu inkasa do letošního vyúčtování částka historicky nejvyšší, a to konkrétně 581 milionů korun (z toho 15 % představuje tzv. reprízné, které INTERGRAM vyplácí pouze výkonným umělcům).

Jakým způsobem dochází k rozdělení odměn umělcům a výrobcům?

INTERGRAM zastupuje na 700 tisíc nositelů práv z celého světa. Z toho je na 17 000 z Česka. Základním principem INTERGRAM je vyúčtování maximálního objemu peněz na základě tzv. identifikovaného užití. Rozhlasoví či televizní vysílatelé i někteří další uživatelé zasílají INTERGRAM pravidelně playlisty odehraných nahrávek. Ty slouží jako podklad pro vyúčtování, aby odměny dostali ti, jejichž tvorba byla v daném roce skutečně užita.

Dochází k vyúčtování jen na vzorku dat?

Nikoliv. INTERGRAM striktně vyžaduje playlisty od všech vysílatelů, aby zajistil co nejvíce reprezentativní souhrn užitých uměleckých výkonů včetně menšinových žánrů. V roce 2020 byly zpracovány playlisty mj. od 117 terestrických rádií (vč. 25 okruhů ČRo), 18 provozovatelů internetových rádií a 18 televizních vysílatelů. Počet užitých záznamů, které vstoupily do vyúčtování, činí přibližně 6 milionů.

Jak vysoká je režijní srážka INTERGRAM z vybraného inkasa za rok 2020?

INTERGRAM si strhává z vybraného inkasa režijní srážku na pokrytí nákladů na svůj provoz, a to ve výši stanovené vyúčtovacím řádem, který schvalují samotní nositelé práv na valném shromáždění. Pro rok 2020 činila tato srážka v průměru 13,9 %. Další části odměn se zastupovaní prostřednictvím režijní srážky (6,1 % za rok 2020) vzdávají ve prospěch poskytování kulturních, sociálních a vzdělávacích služeb. Pod ty spadá například podpora významných akcí (Ceny Thálie, Ceny Anděl), menších uměleckých projektů nebo podpora začínajících umělců a umělců seniorů.

2021-08-31T16:29:53+02:00 31. srpna 2021|