Vyúčtování reprízného ČT za 1. pololetí 2023

INTERGRAM v pátek 24.11.2023 dokončil vyúčtování odměn z tzv. reprízného ČT za první letošní pololetí.

Reprízné je odměna, kterou prostřednictvím INTERGRAM hradí veřejnoprávní média (tj. Česká televize a Český rozhlas) umělcům za užití jejich výkonů při opakovaném vysílání pořadů z vlastní tvorby těchto vysílatelů. Podmínkou je, aby příslušný umělec měl klauzuli o reprízném zahrnutou ve smlouvě na vytvoření výkonu s příslušným vysílatelem.

Vyúčtování reprízného České televize probíhá pololetně a týká se zejména herců v televizních pořadech (filmech, seriálech) z produkce ČT. První pololetí je vypláceno obvykle v závěru příslušného roku (nyní tedy v listopadu), druhé pololetí je pak součástí hlavního vyúčtování INTERGRAM v létě roku následujícího.

Plátcům DPH s aktivovanou službou selfbilling by odměny spolu s doklady měly dorazit v nejbližších dnech. Plátcům DPH bez selfbillingu bude odesláno avízo k vystavení faktury. Teprve po jejím obdržení dojde k výplatě odměny. U neplátců odměny byly vyplaceny bankovním převodem, případně složenkou, pokud klient nemá u INTERGRAM evidovaný bankovní účet. V případě plateb složenkou je třeba počítat se zpožděním v řádu dvou týdnů, které je způsobeno zpracováním na straně České pošty.

V této souvislosti vyzýváme klienty, kteří dostávají odměny od INTERGRAM složenkou, aby si v rámci urychlení výplat zaevidovali u INTERGRAM bankovní spojení. Lze k tomu využít tento dokument, případně nás kontaktujte na adrese umelci@intergram.cz. Děkujeme za spolupráci.

2023-11-27T11:07:24+02:00 27. listopadu 2023|