Z HISTORIE LABELŮ: Nipper, jeden z nejznámějších psů na světě, a His Master’s Voice

Na konci 19. století vytváří anglický umělec Francis Barraud malbu, která později vstoupí do dějin nejen hudebního průmyslu. Je na ní zachycen Jack Russell teriér zamyšleně nahlížející do cylindrového fonografu. Poupravený obraz se záhy stává jednou z nejúspěšnějších a nejžádanějších obchodních značek, jež se pojí zejména s nahrávací společností, které se říká His Master’s Voice.

Nipper a hlas jeho pána

Když zemřel jeho bratr, zdědil po něm Francis Barraud nejen cylindrový fonograf, ale také psa jménem Nipper. Když začal fonograf používat a přehrávat voskové kotoučky s nahrávkou hlasu svého zesnulého bratra, všiml si u psa zvláštního zájmu a reakcí. Scéna ho zaujala natolik, že se ji rozhodl ztvárnit na plátně.

Malba zobrazuje psa poslouchajícího fonograf s černým rohem. Původně ji Barraud nazval ‚Dog looking at and listening to a Phonograph‘. Později se ale rozhodl pro atraktivnější název – ‚His Master’s Voice‘. Malíř nejprve neměl štěstí s hledáním kupce své malby. Dokonce měl navštívit i společnost Edison Bell, která vyráběla cylindrové gramofony. Nepochodil ani tam. Od zástupců společnosti si prý vyslechl, že psi přeci fonograf neposlouchají.

Od psího otloukánka k šampiónovi

Barraud se ale nemínil jen tak vzdát. Na radu svého přítele obraz upravil. Černý roh vyměnil za modernější mosazný. S aktualizovanou malbou pak zašel do nové Gramophone Company, kterou nechal založit v roce 1898 Emile Berliner, v Německu narozený americký vynálezce židovského původu, mezi jehož nejznámější vynálezy patří mikrofon a gramofon. A právě tady se na Barrauda konečně usmálo štěstí.

Spoluzakladateli Gramophone Company Barry Owenovi se malba zalíbila a rozhodl se ji koupit pod podmínkou, že malíř přemaluje cylindrový fonograf na diskový gramofon, se kterým společnost obchodovala. Tak se stalo a Nipperova cesta mezi nejúspěšnější obchodní značky historie mohla začít! Poprvé se malba objevila v katalogu společnosti již v roce 1899. S tím, jak nabývala na popularitě, byl Barraud požádán, aby vytvořil ještě několik dalších kopií. Logo i nápis His Master’s Voice se začaly hojně využívat zejména ve Spojených státech, kde je nechal Berliner patentovat a předal k užívání svému obchodnímu partnerovi Eldridgeovi R. Johnsonovi, který stál v čele americké společnosti Victor Talking Machine Company.

Americká společnost začala využívat slavné logo intenzivněji než její spřízněná Gramofhone Company v Británii. Slavný psík Nipper se objevoval nejen na nahrávkách, ale také na velkých reklamách na Broadwayi. Logem byla rovněž ozdobena vitráž věže budovy v Camdenu v New Jersey, která je dodnes známá jako Nipper Building. Právě ta byla ústředním ředitelstvím společnosti a Nippera v ve skleněném provedení na ní můžete stále vidět.

Gramophone Company nebo HMS?

Británie populární logo na svých nahrávkách neuváděla až do roku 1909. Situace se změnila, když Gramophone Company představila His Master’s Voice jako svůj nový label. Na nahrávkách se od té doby místo dřívějšího anděla objevoval Nipper. Jeho podobizna i nápis His Master’s Voice vešly v takovou známost, že mnozí nazívají Gramophone Company právě His Master’s Voice. Jedná se však jen o neoficiální označení, jelikož společnost nikdy oficiálně neoznámila změnu názvu.

V Česku jako doma

Gramofonové nahrávky s logem His Master’s Voice se vyráběly také v České republice! Továrnu nechal v roce 1908 vybudovat v Ústí nad Labem Josef Berliener, bratr slavnějšího Emila. Josef stál v té době v čele německé společnosti Deutsche Grammophon Gesellschaft sídlící v Hannoveru. V její lisovně vzniklo v prvním desetiletí 20. století i mnoho českých desek. Nahrávali tu Ema Destinnová, Karel Burian či herec Jindřich Mošna. Pro Berlinera byla však výroba desek finančně nevýhodná, jelikož při distribuci do rakouské monarchie musel platit dovozní cla.

Proto v roce 1909 zřídil výrobnu přímo na území monarchie. Tato filiálka nesla název Rakouská gramofonová společnost a svou činnost zahájila v roce 1910. Nahrávání však v severočeském městě neprobíhalo, desky se lisovaly z dovezených matric či vosků. Společnost prosperovala, dovážela nejen do střední, ale také do jihovýchodní Evropy. Během první světové války musela však dočasně přerušit svůj provoz, jelikož trpěla nedostatkem surovin. Klíčové bylo zejména embargo na dovoz indického šelaku.

Po válce svou činnost společnost opět obnovila. Její řízení převzala britská Gramophone Company. V té době se na českém území lisovaly desky značky His Master’s Voice, ale také americké společnosti Columbia, jejíž značku pro Evropu převzala právě Gramophone Company. V meziválečném období vyprodukovala ústecká pobočka přibližně 12 tisíc různých nahrávek v mnohatisícových nákladech. Desky vyráběla i pro Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Palestinu a severní Afriku.

Před německou okupací v roce 1938 převedlo vedení výrobu do Prahy. Ústecké tovární objekty Německá říše využila po svém. Začala zde sídlit firma Siemens-Halske, která na místech, kde vznikaly křehké šelakové desky, vyráběla elektrosoučástky do radarů, vysílaček a další válečné techniky. Po válce Gramophone Company uvažovala o obnovení činnosti, dokonce byla objevena analýza budoucího politického vývoje v ČSR, která firmě nedoporučovala obnovovat v Československu výrobu. Společnost od svých plánů skutečně upustila a udělala dobře. Vyhnula se tak komunistickému zestátňování.

Nipper dnes

Známé logo se slavn‎ým psíkem je užíváno dodnes. Nejznámější je maloobchodní prodejce hudby a filmů HMV. První obchod této sítě byl otevřen již v roce 1921, a to na lond‎ýnské Oxford Street. Od té doby řetězec expandoval po celém světě. Stejně jako i jiní prodejci fyzických nosičů se ale ve 21. století potýká s krizí. Obchody ve velkém zavírají a nepomáhá jim ani koronavirová krize.

Co bylo dál s Gramophone Company?

Jedna z nejstarších gramofonových společností na světě se v roce 1931 spojila se společností Columbia Gramophone Company a společně vytvořili Electric and Musical Industries Limited (EMI). O ní se stejně jako o Columbii dočtete v dalším pokračování seriálu Z historie labelů.

Další články ze seriálu Z historie labelů najdete tady:

Akustická éra nahrávání vytvořila pevné základy masového hudebního průmyslu

Cimrman, pohádky i předchůdci audioknih v archivu Supraphonu

Klíčoví interpreti a významné nahrávky Supraphonu

Supraphon, nejstarší české hudební vydavatelství

2021-03-25T12:03:18+02:00 25. března 2021|Štítky: , |