Žádost o spolupráci při poskytnutí kompletního nahraného repertoáru

Pokud jako výrobce zvukových záznamů chcete potenciálně zvýšit své odměny, pomozte nám zpřesnit identifikaci Vašich nahrávek.

Vybíráme pro Vás odměny za užití Vašich záznamů mj. v televizním a rozhlasovém vysílání. Ty jsou následně rozúčtované jako adresný příjem, a to na základě výkazů dodaných samotnými vysílateli. Za účelem zpřesnění a doplnění těchto dat jsme započali ve spolupráci se společností BMAT detekovat užití Vašeho repertoáru ve vysílání. Firma MusicJet nám pomáhá dodat digitalizované nahrávky na platformu BMAT a rozšířit tak naše technické možnosti identifikace užitého repertoáru.

Jak na to:

  1. Zkompletujte veškerý dosavadní nahraný repertoár a vytvořte jednotný katalog Vašich nahrávek, u kterých nebudou chybět ISRC kódy. A to ve formě:
    1. digitální (cloudové úložiště)
    2. fyzické (na CD či jiném nosiči)
  2. Kontaktujte MusicJet (jakub.novy@musicjet.cz) – do předmětu uveďte INTERGRAM – datová výměna repertoáru – jméno výrobce

Prosíme o přesné pojmenování jednotlivých titulů a ideálně vložení ISRC kódů do vlastností záznamů. Z důvodu úspory úložiště je preferován export ve formátu mp3 (standardní CD kvalita 44,1KHz/16bit – větší bitová hloubka a vyšší vzorkovací frekvence nehrají při fingerprintové identifikaci Vaší nahrávky žádnou roli).

2023-11-30T23:10:43+02:00 30. listopadu 2023|