Intergram jednoduše: Herci, dabéři a další umělci v audiovizi

V dalším dílu seriálu Intergram jednoduše se podíváme na hereckou agendu a Prohlášení výkonného umělce. „Vyplnění Prohlášení není žádná věda a herci se díky němu mají příležitost dostat ke svým oprávněným odměnám. Vše zvládnou i z domova elektronicky,” říká Ondřej Kepka, prezident Herecké asociace, která se s námi na článku podílela. Termín pro podání Prohlášení je již 31.3.2024, takže je nejvyšší čas pustit se do vyplňování. Prohlášení se budeme věnovat také na webináři 7.3. v 15h. Bezplatně registrovat se můžete přes tento odkaz.

Proč existuje Prohlášení?

Na rozdíl od zpěváků a muzikantů, u kterých nám užití nahrávek v rozhlasu a TV hlásí přímo vysílatelé, u herců a dabérů tyto informace nejsou k dispozici. Samotné vysílání hereckých a dabingových výkonů v televizním vysíláním totiž podle českého autorského zákona nespadá pod kolektivní správu práv. Tyto výkony jsou vypořádány napřímo producentem filmu či seriálu. 

Výjimku představuje tzv. reprízné, což je výsledek dohody Herecké asociace, Intergramu a veřejnoprávních vysílatelů (ČT a ČRo), nikoliv zákonným nárokem. Kromě reprízného od nás herci dostávají odměny výhradně z tzv. neadresných či neidentifikovatelných příjmů, jako jsou veřejné produkce (pouštění televize v barech či obchodech) nebo náhradní odměny. V těchto případech nemá Intergram žádný “playlist” s hereckým obsazením. Proto vznikl institut Prohlášení jako zástupný podklad pro vyúčtování odměn, u kterých by jinak Intergram nevěděl, komu náleží – nejprve pro dabéry, následně i pro herce, tanečníky, režiséry dabingu a další výkonné umělce..  

Jak to funguje? 

Herci a další umělci nám v Prohlášení deklarují své příjmy za vytvoření výkonů v audiovizi a my jim následně rozdělíme vybrané neadresné odměny v poměrů k těmto jejich příjmům. Obdobně to funguje u hudebních labelů. Pokud nemáte příjmy z reprízného, které též slouží pro výpočet podílu na neadresných příjmech, je Prohlášení jedinou možností, jak se výkonný umělec může o tyto příjmy přihlásit.

Jak prohlášení správně vyplnit?

Zaregistrujte se na náš webinář a projděte s námi Prohlášení krok po kroku!

1) Osobní a fakturační údaje:

 • Začněte vyplněním záhlaví formuláře, kde uvedete své osobní a fakturační údaje.

2) Hlavní část formuláře:

 • V této části uvádějte názvy audiovizuálních děl (filmy, seriály, dabovaná díla), za která jste v daném roce obdrželi odměnu. Částky uvádějte bez DPH.
 • Pokud jsou odměny v cizí měně, uveďte částky v původní měně. Převod na Kč provede Intergram dle průměrného kurzu ČNB.

3) Přílohy:

 • Přiložte kopie smluv s audiovizuálními výrobci o vytvoření uměleckého výkonu a udělení licence. Jsou nutné kompletní smlouvy pro posouzení rozsahu licence.
 • Doložte doklady o příjmu – bankovní výpis, pokud se neshoduje smluvní výše odměny s částkou přijatou (např. je smluvně dohodnutá jen odměna za natáčecí den). Neposílejte celé bankovní výpisy, v elektronickém bankovnictví vyfiltrujte jen ty platby, které se týkají příjmů uváděných v Prohlášení.
 • Plátci DPH doloží i příslušné faktury.
 • Přílohy očíslujte dle pořadí snímků uvedených v Prohlášení.
 • V případě zastupování agenturou přiložte potvrzení agentury s vyčíslením honoráře před stržením agenturní provize (bez DPH). Do Prohlášení pak uveďte částky před sražením.

4) Podání Prohlášení:

 • elektronickým podáním přes Portál či e-mailem (pokud jste nám udělili souhlas s elektronickou komunikací),
 • přes datovou schránku umělce,
 • originál podepsaného Prohlášení spolu s přílohami lze zaslat poštou/kurýrem nebo předat osobně v Intergramu.
 • Termín pro podání prohlášení je 31.3.2024 (osobně do 28.3.2024).
 • Formulář Prohlášení ke stažení ZDE
 • Pokyny k vyplňování Prohlášení naleznete ZDE

Důležitá upozornění:

 • Příjmy, které lze prostřednictvím Prohlášení uplatnit a které nelze, vždy najde umělec v pokynech k Prohlášení výkonného umělce, které posíláme spolu s formulářem Prohlášení a jsou k dispozici na ZDE.
 • Prohlášení doručená po termínu nebudou zařazena do řádného vyúčtování za rok 2023 a budou zpracována později s možným rizikem krácení odměn dle dostupné výše rezerv.
 • Pokud jste v roce 2023 neobdrželi žádné příjmy za výkony a licence v audiovizuální oblasti, prohlášení nepředkládejte.
 • Prohlášení výkonného umělce lze podat až za 3 roky zpětně, tj. v současné době probíhá překládání Prohlášení za rok 2023 a současně s ním lze podat Prohlášení i za období 2020-2022.

Zaměstnanci Intergramu jsou Vám k dispozici, pokud byste potřebovali jakoukoliv pomoc. Formulář Prohlášení za rok 2023 spolu s kontakty na referenty najdete ZDE.

Jak probíhá rozdělování odměn? 

Podkladem pro vyúčtování odměn je Vyúčtovací řád Intergram. Příjmy, které v Prohlášení uvádíte se tak stávají spolu s příjmy, které pro vás případně Intergram vybere z televizního vysílání (reprízné), základem pro výpočet odměn z neidentifikovatelných příjmů typu veřejných produkcí. Poměr vybraného inkasa a celkových uznatelných příjmů ze všech Prohlášení pak stanoví koeficient, kterým se vynásobí uznatelné příjmy z Prohlášení a tím vznikne Váš podíl na uvedených odměnách.

V praxi to znamená, že 100 Kč uznatelného příjmu doloženého Prohlášením vám obvykle přinese cca 9 Kč odměny od Intergram. Uznatelných je standardně 70 % Vašich příjmů, pokud je ve Vaší smlouvě s producentem poskytnuta neomezená licence. V případě omezené licence se příjmy krátí na 30 % a v případě zahrnutí jiné odměny než za umělecký výkon (např. autorské odměny) dojde ke krácení na 15 %. Vyúčtování těchto příjmů je součástí hlavního ročního vyúčtování, které probíhá zpravidla v květnu, kdy jsou vypláceny odměny vybrané za předešlý kalendářní rok. 

2024-03-06T21:50:14+02:00 29. února 2024|Štítky: , , , |