Pozvánka na 35. Valné shromáždění

Vážené členky, vážení členové,

35. Valné shromáždění se bude konat 19.6. od 14:00 hodinGRANDIOR Hotel Prague – Na Poříčí 42, 110 00 Praha 1 (vstup do hotelu je v blízkosti tramvajové zastávky Bílá labuť).

V případě, že Valné shromáždění bude shledáno jako neschopné usnášení (viz Článek 5, odst. 11. a 12. Stanov), svolá Výkonná rada náhradní Valné shromáždění ve lhůtě 30 minut po řádném termínu (tedy ve 14:30).

Program 
1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2) Svolání náhradního Valného shromáždění
3) Volba ověřovatelů zápisu z Valného shromáždění
4) Vzetí na vědomí výroku auditora k účetní závěrce sestavené ke dni 31. 12. 2023
5) Schválení Výroční zprávy za rok 2023 včetně zprávy o hospodaření (inkaso, hospodaření, účetní závěrka)
6) Schválení auditora pro rok 2024
7) Schválení rozpočtu na rok 2024
8) Schválení zprávy o činnosti Výkonné rady za rok 2023
9) Schválení zprávy o činnosti Kontrolní komise za rok 2023
10) Schválení návrhů na změnu Stanov
11) Schválení návrhů na změnu Vyúčtovacího řádu
12) Schválení přihlášek ke členství
13) Diskuse
14) Ukončení 35. Valného shromáždění

Veškeré dokumenty určené k projednání budou dostupné v tomto článku, a to počínaje dnem 29. 5. 2024. Rádi bychom Vás požádali, abyste je předem prostudovali. V zájmu urychlení průběhu budou usnesení Valného shromáždění k jednotlivým bodům programu předem zformulována a vybrané body budou opatřeny stručným komentářem.

Dále Vás informujeme, že pro všechny členy Intergram s právem hlasovacím je zavedena možnost hlasování elektronickými prostředky. Pokyny naleznete na tomto odkaze.

Harmonogram

29. 5. 2024 – Zveřejnění dokumentů určených k projednání v tomto článku (7 kalendářních dnů před zahájením registrace ke vzdálenému hlasování a 21 kalendářních dnů před konáním Valného shromáždění)
5. 6. 2024 od 10:00 SEČ do 11. 6. 2024 do 16:00 SEČ – Registrace za účelem vzdáleného hlasování (registrace bude otevřena 5 pracovních dnů)
12. 6. 2024 od 00:00 SEČ do 24:00 SEČ – Vzdálené hlasování (7 kalendářních dnů před konáním 35. Valného shromáždění)
19. 6. 2024 od 14:00 SEČ – konání 35. Valného shromáždění

2024-03-13T16:03:16+02:00 12. března 2024|