Předvánoční výplaty INTERGRAM

INTERGRAM dokončil poslední sérii výplat v letošním roce. Vyplaceny byly mj. odměny od zahraničních kolektivních správců.

Zahraniční výměny mezi kolektivními správci probíhají průběžně, avšak vždy s prodlevou oproti vyúčtování domácích odměn. INTERGRAM má za cíl integrovat tyto odměny do dvou výplatních termínů – na konci kalendářního roku a dále v rámci hlavního letního vyúčtování.

Informaci o tom, že jste obdrželi příjmy ze zahraničí, naleznete na detailním výpisu, který zasíláme spolu s ostatními doklady. Je zde vždy uveden seznam zemí a zahraničních kolektivních správců, od kterých jste odměny obdrželi, a za jaké období.

Mezi příjemci odměn ze zahraničí figurují mj. i významná hudební tělesa. Zde však platí, že odměny jsou jednotlivým členům souborů vyplaceny až poté, co společný zástupce souboru poskytne klíč k jejich rozdělení. Samotná výplata v takovém případě může proběhnout až v příštím roce.

Tabulka: Seznam zemí a kolektivních správců v prosincové výplatě

Země Zahraniční kolektivní správce Typ vyúčtovaných klientů Roky užití
Kanada ACTRA výkonní umělci 2022
USA AFM SAG-AFTRA výkonní umělci 2022
Dánsko GRAMEX DK výkonní umělci 2022
Finsko GRAMEX FIN výkonní umělci, výrobci zvukových záznamů 2019-2023
Německo GVL výkonní umělci 2020-2022
Chorvatsko HUZIP výkonní umělci 2019-2021
Švédsko IFPI SWEDEN výrobci zvukových záznamů 2020-2023
Rakousko LSG výkonní umělci 2019-2022
Nizozemí NORMA výkonní umělci 2017-2022
Belgie PLAYRIGHT výkonní umělci 2017-2022
Velká Británie PPL výkonní umělci, výrobci zvukových záznamů 2016-2022
Śvédsko SAMI výkonní umělci 2013-2022
Nizozemí SENA výkonní umělci, výrobci zvukových záznamů 2019-2023

Další část výplat se týkala výrobců zvukových záznamů a jejich odměn z duplicitně uplatňovaných nároků za rok 2022, které byly vyřešeny v prvním kole (některý z nárokujících výrobců se vzdal nároku, či snížil svůj podíl, který pak v součtu na nahrávce nepřesáhl za všechny výrobce 100 %). 

Oceňujeme, že se v prvním kole řešení těchto duplicit podařilo dohodou výrobců vyřešit téměř 80 % duplicitních nároků. Seznam přetrvávajících nároků rozešle INTERGRAM výrobcům začátkem roku 2024.

Poslední výplaty směřovaly k výrobcům zvukově obrazových záznamů, kterým byly vyplaceny odměny z dodatečných čestných prohlášení za rok 2022 (v případech, kdy ČP schválila k výplatě Kontrolní komise) a odměny z jednorázového narovnání s provozovateli satelitního přenosu za roky 2013 – 2021.

Jako vždy platí, že odměny obdrží nejdříve plátci DPH s aktivovanou službou selfbilling a neplátci DPH. Plátcům DPH bez selfbillingu je odesíláno avízo k vystavení faktury. Odměna jim bude vyplacena až po zaslání faktury na INTERGRAM.

Prosíme, abyste nás vždy co nejdříve informovali o změnách svých kontaktních údajů, změně plátcovství DPH, fakturačních údajů apod.

2023-12-19T16:21:49+02:00 19. prosince 2023|