Zuzana Navarová, klíčová osobnost Nadace Život umělce

Své narozeniny by 18. června oslavila Zuzana Navarová, česká zpěvačka, skladatelka, textařka a také výrazná tvář Nadace Život umělce. Byla jednou z těch, kteří nadaci v roce 1992 zakládali a od jejího vzniku stála v jejích čele jako prezidentka.

„Připadalo mi důležité, že něco takového vzniká, a připadala mi důležitá i moje podpora, protože při takové práci je někdy docela těžké najít lidi, kteří nejsou liknaví a svědomitě se snaží, aby daná snaha a činnost někam vedla,“ řekla v únoru roku 2003 pro Hospodářské noviny o Nadaci Život umělce Zuzana Navarová. 

Spolu s ředitelem nadace Jiřím Novotným se výrazně zasloužila o to, jakým směrem se Nadace Život umělce vydala. Přestože sama vydatně koncertovala, nahrávala, skládala a produkovala, snažila se intenzivně pomáhat svým kolegům z kulturní oblasti. Stála tak u vzniku ocenění Senior Prix, které se každoročně uděluje umělcům-seniorům, a i díky ní nadace dodnes podporuje až 200 uměleckých projektů ročně.

Zdroj: Profimedia

Jasně definovala nadační poslání v textu, který publikovala ve zpravodaji INTERGRAM. „Posláním nadace je všestranně podporovat výkonné umělce z oblasti hudební, taneční, dramatické a artistické, zkrátka ze všech oblastí, které jsou zastoupeny zřizujícími profesními organizacemi, a zejména přispívat k realizaci uměleckých projektů a k vytváření sociálních jistot výkonných umělců. Nadace Život umělce slouží jako fórum všech profesních organizací k informování o otázkách týkajících se problematiky profesních organizací výkonných umělců při společnosti INTERGRAM,“ napsala.

Zuzana Navarová vystudovala španělštinu a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po studiu nastoupila jako učitelka španělštiny na jazykové škole. Od roku 1980 zpívala se skupinou Nerez, první sólové album vydala v roce 1992. Skládala rovněž scénickou hudbu k divadelním představením. Zemřela v roce 2004. Její poslední nahrávka Jako Šántidéví vyšla rok předtím. 

 

2022-06-28T14:28:30+02:00 16. června 2022|Štítky: |