Nacházíte se:   Intergram   ›  O nás   ›  

Organizační struktura

 

Ekonomický útvar

  • vede evidenci zastupovaných výkonných umělců (hudebníků, zpěváků, dirigentů, sbormistrů, herců, loutkoherců, tanečníků)
  • vede evidenci výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů
  • vede evidenci dědiců práv výkonných umělců
  • uzavírá s nimi smlouvy o zastupování
  • vyplácí jim odměny za užití jejich zaznamenaných výkonů a snímků (výplaty jsou realizovány po provedeném vyúčtování jedenkrát ročně).
  • vydává potvrzení o výši odměn
  • přiděluje výrobcům ISRC kódy
  • vede evidenci zahraničních výkonných umělců

Zobrazit více

Divize vysílání, veřejných produkcí a dalšího užití

V případech, kdy je výběr odměn prováděn společně pro výkonné umělce i výrobce, platí zásadně, že podíl výkonných umělců činí 50 % a podíl výrobců rovněž 50% vybraných odměn.

Zobrazit více

Valná hromada členové

Nejvyšším orgánem INTERGRAM je valná hromada, která se koná nejméně jednou ročně ke zhodnocení předchozího kalendářního roku. Valné hromady se mohou účastnit všichni členové INTERGRAM, hlasovat mohou pouze členové s právem hlasovacím a zástupci kolektivních členů. (více info viz. Stanovy)

Výbor

Výbor je dvanáctičlenný a tvoří jej 6 členů zastupujících výkonné umělce a 6 členů zastupujících výrobce. Členy výboru volí valná hromada. Členové zvolení do výboru jsou povinni vykonávat své funkce osobně. Členové výboru z řad výkonných umělců jsou voleni tak, aby ve výboru byly rovnoměrně zastoupeny všechny profese výkonných umělců, tedy vždy 1 člen za každou profesní organizaci, která je kolektivním členem společnosti INTERGRAM, přičemž 1 člen výboru může zastupovat i 2 profesní organizace.

Zobrazit více

Kontrolní komise

Členové kontrolní komise jsou voleni valnou hromadou na dvouleté funkční období. Funkční období končí konáním nejbližší valné hromady po uplynutí doby, na kterou byli členové kontrolní komise zvoleni. Komise je čtyřčlenná a tvoří ji dva zástupci výkonných umělců a po jednom zástupci výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů.

Zobrazit více