Nacházíte se:   Intergram   ›  Pro členy   ›  Výrobci

Výrobci

Členem společnosti se může stát každá fyzická osoba, která je občanem České republiky nebo některého jiného členského státu Evropských Společenství nebo jiné smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo má trvalé bydliště na území České republiky nebo některého jiného členského státu Evropských Společenství nebo jiné smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru, je výkonným umělcem ve smyslu autorského zákona a nahrává zvukové nebo zvukově obrazové záznamy, které se veřejně užívají ve smyslu ustanovení českého autorského zákona.

Členem společnosti se může stát každá právnická, event. fyzická osoba, která má sídlo nebo trvalé bydliště na území České republiky nebo některého jiného členského státu Evropských Společenství nebo jiné smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru a je výrobcem zvukových nebo zvukově obrazových záznamů či snímků chráněných na území České republiky autorským zákonem.


Jedná se o tyto profesní organizace:
Herecká asociace
Svaz autorů a interpretů 
Umělecké sdružení ARTES
Unie profesionálních zpěváků ČR 
Unie orchestrálních hudebníků ČR 
Společnost koncertních umělců, člen AHUV.