Intergram zahájil výplaty odměn za rok 2023

V pondělí 13. května byly odeslány odměny výkonným umělcům a o ve středu 15. května pak výrobcům zvukových záznamů.

Vyúčtování odměn za rok 2023 úspěšně pokračuje. Plátci DPH s aktivovaným selfbillingem a neplátci DPH by měli v těchto dnech obdržet odměny na bankovní účet. Klienti z řad výkonných umělců bez registrovaného účtu obdrží odměny složenkou v průběhu následujících dvou týdnů.

Aktualizovaný harmonogram vyúčtování:

Výplaty souborům bez trvalého klíče dělení odměn budou probíhat průběžně během léta v návaznosti na dodání podkladů od společných zástupců souborů a hudebních skupin, které budeme individuálně kontaktovat.

Jakou formou a kdy dostanu odměnu?

Odměnu vyplácíme na Váš bankovní účet dle výše uvedeného harmonogramu. Pokud účet neevidujeme, vyplácíme odměny výkonným umělcům složenkou. V takovém případě počítejte s cca dvoutýdenním zpožděním oproti datům z harmonogramu výše. Jde o prodlevu na straně České pošty, kterou nedokážeme ovlivnit. Pokud u Vás došlo ke změně adresy nebo čísla účtu, prosíme o nahlášení nových údajů.

Jakou formou a kdy dostanu doklady k vyúčtování?

Doklady rozesíláme v návaznosti na výplaty odměn. Pokud jste neplátci DPH a máte u nás evidovaný e-mail či datovou schránku, obdržíte doklady elektronicky do několika dnů od výplaty. Pokud na Vás tyto kontakty nemáme, zašleme Vám doklady poštou, v takovém případě počítejte cca s týdenním zpožděním doručení dokladů oproti výplatě.

Jaké typy dokladů od Intergramu dostanu?

Neplátci DPH obdrží vždy 1) fakturu na režijní srážku (tj. částku, kterou si Intergram strhává za své služby a částku, kterou odvádí na podporu kulturních, sociálních a vzdělávacích služeb) a 2) zápočet s detailním přehledem, kde je vyčíslena celková odměna (+), stržená režie (-) a výsledná částka k výplatě. Na tomto dokumentu následuje sekce “Přehled” s detailním rozpisem odměn dle kategorií spravovaných práv.

Plátci DPH s aktivovaným self-billingem obdrží dva výše uvedené dokumenty a k tomu navíc námi vystavenou fakturu na odměnu (brutto výši odměny vč. DPH).

Plátci DPH bez self-billingu obdrží fakturu na režijní srážku zápočet s detailním přehledem, ve kterém navíc naleznou pokyn k vystavení faktury na odměnu vč. DPH.

Jak mohu požádat o zřízení služby self-billing?

Postupujte dle instrukcí uvedených ZDE. Upozorňujeme, že službu nelze aktivovat po provedení uzávěrky, takže se změna projeví až při další fakturaci.

Jsem plátce DPH a nemám aktivovanou službu self-billing, kde najdu částku k vystavení faktury?

Pokyn k vystavení faktury vč. částky najdete na konci dokumentu „Započtení pohledávek a závazků“:

Proč jsem obdržel dvě či tři faktury?

V případě, že máte příjmy ze zahraničí či ze zděděných práv, jsou tyto odměny zpracovávány z právních a daňových důvodů odděleně, proto se s nimi pojí samostatné doklady.

Jak mohu udělit souhlas s elektronickou komunikací? 

Souhlas je součástí aktuálního vzoru smluv o správě práv. Pokud jste podepsali smlouvu před rokem 2023, prosíme Vás o uzavření aktuální smlouvy dle instrukcí uvedených ZDE.

Kdy uvidím výsledky letošního vyúčtování na Portálu?

Aktuálně na Portálu naleznou data z letošního vyúčtování výkonní umělci (s výjimkou příjmů od souborů, které nemají trvalý klíč rozdělování odměn) a ve čtvrtek 16. května pak i výrobci zvukových záznamů.

Jak mohu zažádat o přístup na Portál?

Pro registraci využijte možnost „Přihlásit se přes Bank iD“. Následně vyčkejte na autorizaci pracovníky Intergramu. Po jejím dokončení Vás budeme informovat emailem.

Pokud nepoužíváte bankovní identitu, kontaktujte nás, prosím, na adrese portal@intergram.cz s žádostí o registraci. Stačí uvést Vaše jméno, příjmení, datum narození a roli (výkonný umělec nebo výrobce). Následně Vás budeme kontaktovat s dalšími podrobnostmi.

V případě, že máte uzavřený starší typ smlouvy (před r. 2023), zašleme Vám výzvu k uzavření nové smlouvy, která v sobě obsahuje i souhlas se zřízením přístupu na Portál (podrobnosti ZDE).

Podrobnosti k Portálu jsou k dispozici ZDE.

Neobdržel jsem zatím žádnou odměnu, přestože podle harmonogramu výše bych měl již mít odměny na účtu. Čím to může být?

Intergram podle vyúčtovacího řádu vyplácí neplátcům DPH až odměny nad 500 Kč. Pokud tedy Vaše odměna nepřesáhla tuto částku, zůstává na Vašem interním kontě do příštího vyúčtování (do doby, než odměny v součtu přesáhnou 500 Kč, aby mohly být vyplaceny). Dále mohla být Vaše výplata dočasně zablokována v návaznosti na prověřování Vašeho čestného prohlášení ze strany Kontrolní komise Intergram.

Posílal jsem na Intergram nároky z nepřiřazených snímků a vyjádření k duplicitně uplatňovaným nárokům za rok 2022. Dostanu tyto odměny vyúčtování spolu s vyúčtováním za rok 2023?

Ano, tyto odměny jsou součástí letošního hlavního vyúčtování.

Máte další dotazy k vyúčtování? Neváhejte nás kontaktovat:

Výkonní umělci:

Výrobci: 

Obecné dotazy – recepce:

2024-05-15T13:57:44+02:00 14. května 2024|