TERMÍNY K DODÁNÍ PODKLADŮ PRO VYÚČTOVÁNÍ ODMĚN ZA ROK 2023

Vážení klienti,

zahajujeme zpracování Vašich podkladů pro letošní vyúčtování odměn (tj. odměn za rok 2023). Níže naleznete souhrn všech termínů pro jednotlivé skupiny nositelů práv. U podkladů obdržených po stanovených lhůtách nelze garantovat jejich zařazení do vyúčtování.

Podklady od výkonných umělců

 • Prohlášení výkonného umělce: do 31.3.2024
 • Registrace repertoáru (nahrávací protokoly, alba apod.): do 31.3.2024
 • Uzavření smlouvy (pro nově zastupované):
  • pro individuální registrace: 31.3.2024
  • pro hromadné registrace (agentury): 29.2.2024

 Podklady od výrobců zvukových záznamů

 Podklady od výrobců zvukově obrazových záznamů

 • Čestná prohlášení výrobců zvukově obrazových záznamů: termín bude upřesněn
 • Uzavření smlouvy (pro nově zastupované):
  • pro individuální registrace: 31.3.2024
  • pro hromadné registrace (agentury): 29.2.2024

Kontaktní adresa pro výkonné umělce je umelci@intergram.cz a pro výrobce zvukových i zvukově obrazových záznamů vyrobci@intergram.cz. Další kontakty naleznete ZDE.

O dalších podrobnostech letošního vyúčtování Vás budeme průběžně informovat v našem newsletteru.

Děkujeme za spolupráci.

2024-01-08T23:43:46+02:00 5. ledna 2024|