INTERGRAM zahájil letošní vyúčtování odměn

V květnu 2023 jsme začali ostrou fázi vyúčtování odměn za rok 2022. První výplaty tak putují ke svým příjemcům s několikaměsíčním předstihem oproti předchozím rokům. Jako první dostali své peníze individuálně zastupovaní výkonní umělci – plátci DPH, kteří mají aktivovanou službu self-billing. 

Harmonogram vyúčtování – update k 5. 6. 2023:

Výplaty souborům budou probíhat průběžně během léta v návaznosti na dodání podkladů od společných zástupců souborů a hudebních skupin, které budeme individuálně kontaktovat.

Výrobci zvukově obrazových záznamů s ohledem na komplexnost zpracování čestných prohlášení a časovou náročnost kontrol přijdou na řadu až v závěru léta. Zákonný termín pro dokončení vyúčtování zůstává 30. září 2023. 


Plátcům DPH bez self-billingu jsou zasílána avíza k vystavení faktury, bez které není možné odměnu vyplatit. Patříte-li do této skupiny, zkontrolujte si, prosím, e-mailovou či datovou schránku. Pokud jste neudělili souhlas s elektronickou komunikací, přijde Vám avízo poštou. Pokyn k vystavení faktury najdete na konci dokumentu „Započtení pohledávek a závazků“.


Jakou formou a kdy dostanu odměnu?

Odměnu vyplácíme na Váš bankovní účet dle výše uvedeného harmonogramu. Pokud účet neevidujeme, vyplácíme odměny složenkou. V takovém případě počítejte s cca dvoutýdenním zpožděním oproti datům z harmonogramu výše. Jde o prodlevu na straně České pošty, kterou nedokážeme ovlivnit. Pokud u Vás došlo ke změně adresy nebo čísla účtu, prosíme o nahlášení nových údajů.

Jakou formou a kdy dostanu doklady k vyúčtování?

Doklady rozesíláme průběžně v návaznosti na výplaty. Pokud jste neplátci DPH a máte u nás evidovaný e-mail či datovou schránku, obdržíte doklady elektronicky do několika dnů od výplaty. Pokud na Vás tyto kontakty nemáme, zašleme Vám doklady poštou, v takovém případě počítejte cca s týdenním zpožděním doručení dokladů oproti výplatě.

Jaké typy dokladů od INTERGRAMu dostanu?

Neplátci DPH obdrží vždy 1) fakturu na režijní srážku (tj. částku, kterou si INTERGRAM strhává za své služby a částku, kterou odvádí na podporu kulturních, sociálních a vzdělávacích služeb) a 2) zápočet s detailním přehledem, kde je vyčíslena celková odměna (+), stržená režii (-) a výsledná částka k výplatě. Na tomto dokumentu následuje sekce “Přehled” s detailním rozpisem odměn dle kategorií spravovaných práv.

Plátci DPH s aktivovaným self-billingem obdrží dva výše uvedené dokumenty a k tomu navíc námi vystavenou fakturu na odměnu (brutto výši odměny vč. DPH). 

Plátci DPH bez self-billingu obdrží fakturu na režijní srážku a zápočet s detailním přehledem, ve kterém navíc naleznou pokyn k vystavení faktury na odměnu vč. DPH.

Jak mohu požádat o zřízení služby self-billing?

Postupujte dle instrukcí uvedených ZDE. Upozorňujeme, že službu nelze aktivovat po provedení uzávěrky, takže se změna projeví až při další fakturaci.

Jsem plátce DPH a nemám aktivovanou službu self-billing, kde najdu částku k vystavení faktury?

Pokyn k vystavení faktury vč. částky najdete na konci dokumentu „Započtení pohledávek a závazků“:

Proč jsem obdržel dvě či tři faktury?

V případě, že máte příjmy ze zahraničí či ze zděděných práv, jsou tyto odměny zpracovávány z právních a daňových důvodů odděleně, proto se s nimi pojí samostatné doklady.

Jak mohu udělit souhlas s elektronickou komunikací? 

Souhlas je součástí aktuálního vzoru smluv o správě práv. Pokud jste podepsali smlouvu před rokem 2023, prosíme Vás o uzavření aktuální smlouvy dle instrukcí uvedených ZDE.

Kdy uvidím výsledky letošního vyúčtování na Portálu?

Aktuálně na Portálu naleznou data z letošního vyúčtování výkonní umělci (za individuální, nikoliv souborové příjmy) a výrobci zvukových záznamů (vyjma výrobců, kterým jsou vypláceny zálohy na odměnu).  

Jak mohu zažádat o přístup na Portál?

Pokud nemáte přihlašovací údaje z původního webu umělců či výrobců (nebyli jste tam registrováni), kontaktujte nás, prosím, na adrese portal@intergram.cz s žádostí o registraci. Stačí uvést Vaše jméno, příjmení, datum narození a roli (výkonný umělec nebo výrobce). Prověříme stav Vaší smluvní dokumentace a budeme Vás kontaktovat s dalším postupem. Podrobnosti k Portálu jsou k dispozici ZDE.

Neobdržel jsem zatím žádnou odměnu, přestože podle harmonogramu výše bych měl již mít odměny na účtu. Čím to může být?

INTERGRAM podle vyúčtovacího řádu vyplácí neplátcům DPH až odměny nad 500 Kč. Pokud tedy Vaše odměna nepřesáhla tuto částku, zůstává na Vašem interním kontě do příštího vyúčtování (do doby, než odměny v součtu přesáhnou 500 Kč, aby mohly být vyplaceny).

Posílal jsem na INTERGRAM nároky z nepřiřazených snímků a vyjádření k duplicitně uplatňovaným nárokům za rok 2021. Dostanu tyto odměny vyúčtování spolu s vyúčtováním za rok 2022?

Abychom neoddalovali letošní hlavní vyúčtování výrobců, rozhodli jsme se odměny z nepřiřazených snímků a duplicitních nároků vyplatit samostatně až po skončení vyúčtování za rok 2022. Odměny z těchto kategorií tedy můžete očekávat nejpozději během letních prázdnin.

Máte další dotazy k vyúčtování? Neváhejte nás kontaktovat:

Výkonní umělci:

Výrobci: 

Obecné dotazy – recepce:

2023-06-07T11:05:31+02:00 1. června 2023|