Termíny k dodání podkladů pro vyúčtování odměn za rok 2022

Vážení nositelé práv,

se začátkem nového roku pravidelně zahajujeme zpracování Vašich podkladů pro letošní vyúčtování odměn za loňský rok. Níže v tomto článku naleznete přehledný souhrn všech termínů pro jednotlivé skupiny nositelů práv. U podkladů obdržených po stanovených lhůtách nelze garantovat jejich zařazení do řádného vyúčtování odměn za rok 2022.

 

Podklady od výkonných umělců

  • Prohlášení výkonného umělce: do 15.3.2023
  • Registrace repertoáru (nahrávací protokoly, alba apod.): do 31.3.2023
  • Uzavření smlouvy (pro nově zastupované): 31.3.2023

 Podklady od výrobců zvukových záznamů

 Podklady od výrobců zvukově obrazových záznamů

 

Kontaktní adresa pro výkonné umělce je umelci@intergram.cz a pro výrobce zvukových i zvukově obrazových záznamů vyrobci@intergram.cz. Další kontakty naleznete ZDE.

O dalších podrobnostech letošního vyúčtování Vás budeme průběžně informovat v našem newsletteru.

Děkujeme za spolupráci.

2023-01-30T18:04:31+02:00 30. ledna 2023|